zondag 1 maart 2009

Jan Verweij in de Nesten


Zondag is de kwaadste dag. Het zijn de woorden van de heer Jan Verweij [ja, de zoon ván!] uit Noordwijk aan Zee in 'Levende Natuur'. Het zit hem hoog. Dorpsjongens, vier schooiertjes die op Zondagmorgen drie patrijzennesten, ieder met ongeveer 16 aangestoken of zwaar bebroede eieren mee naar huis nemen voor de varkens of even erg, hangen ze aan een draad geregen naast het raam of slingeren ze om een spiegel en in enkele weken vallen ze kapot. En als dan ook nog die verzamelaartjes uit de stad komen om zich met doosjes, fleschjes en watten te ontfermen over de eieren van 77 waterhoentjes, ja dan is de Zondag de kwaadste dag.

In Noordwijk is het Jan Verweij Natuurcentrum naar hem vernoemd. Talrijke publicaties verwijzen naar zijn naam: Jan Verweij, The Founder en grote instituten als het NIOZ, waarvan hij in 1931 Directeur werd, noemen zijn naam.(Noordwijk 12.5.1899 – Schoorl 24.9.1981)