vrijdag 31 juli 2009

De Ethische Betekenis van Badman Thijs


Februari 1923. De afdeling Vreemdelingen Verkeer Noordwijk is in vergadering bijeengekomen. Ze besluiten de reclameplaat van Leon Senf van badman Thijs van der Linden een heusche menschenredder op eenige perron's van groote steden en in de postkantoren te laten ophangen. Informatie bureau, Auskunfts Buro, Bureau de Renseigment, Inquiry Office, in alle talen kan nadere informatie over de badplaats worden ingewonnen.

In september van dat jaar houdt de Directeur van de Algemeene Vereniging voor Vreemdelingen Verkeer een lezing over de materiëele en ethische beteekenis van het Vreemdelingenverkeer. Zou best interessant zijn die nog eens te horen!