zaterdag 23 oktober 2010

Noordwijk aan Zee van Vroeger

Noordwijk op zijn echtst! Lang voor de Rijke bevolking van Europabezit nam van het Noordwijkse duin- en strand gebied lagen er de bootjes waarmee de mannen de kost verdienden voor vrouw en kinderen.  
Twee bootjes varen uit die dag in een onstuimige zee. De vrouwen wachten in angstige spanning. Met levensgevaar uitzeilen in een stormachtige zee, terugkeren met een snees schelvissen waarvan de afslag 's avonds aan het strand door de dorpsafslager Klaas van de Meulen. Opbrengst voor de 20 visjes is 12 gulden. Een uitzonderlijk goede marktprijs!   "Men kan dit hier wel als een zeldzaamheid aanmerken"!