woensdag 22 februari 2012

Bloeiende Bollenvelden te Noordwijk

Chrisje [Christina Abigael ]van der Willigen wordt op 7 mei 1850 geboren te Haarlem, waar zij actief deelneemt aan het kunstenaarsleven en les krijgt van onder anderen P.F. van Os en F.G.W. Oldewelt. In 1904 trekt zij voor een jaar naar Brussel en volgt daarna lessen aan de tekenacademie van Antwerpen. Tenslotte vestigt de kunstenares zich in 1906 in Laren waar zij op 1 augustus 1931 overlijdt. Haar oeuvre omvat boerenlandschappen en gezichten op Volendam.
Maar zij maakt vooral naam als schilderes van bloemen.
"Zelden schildert mej. C. A. van der Willgen met olieverf. Den laatsten tijd deed zij dit meer en haar Bloeiende Bollenvelden te Noordwijk is een aantrekkelijk en fleurig landschapje geworden, vol van een pure intieme  atmosfeer ondanks het eigenaardige van de schildermanier." Dit schilderij exposeert zij in Huizinge Vogelenzang te Hilversum op de tentoonstelling Plastische kunsten Uit het Gooi met werk van Gooische schilders en beeldhouwers. Zolang er nog geen afbeelding van te vinden is, moet u het maar even doen met dit boslandschap, ook levendig!
Het is op de jacht die Noordwijkse Huizen heeft ingezet naar een charmant portretje van Chrisje van der Willigen dat
Met dank aan Gallery Dorant
 deze foto wordt gevonden op de site van Gallery Dorant . Misschien is zij de persoon , tweede dame van links...hoor het wel van de trouwe volgers!