woensdag 20 november 2013

Twee Strandvilla's te Noordwijk aan Zee

 
FIG. 1. VILLA'S TE NOORDWIJK A/ZEE. TOELICHTING BIJ DE PLATEN De drie naast elkaar geplaatste strandvilla's, op figuur 1 afgebeeld,zijn gelegen aan de strandboulevard te Noordwijk aan Zee. In onze plaatsruimte beperkt, kunnen wij in deze aflevering alleen de beide eerste villa's behandelen en zijn daarom genoodzaakt de laatste tot het volgende nummer te laten rusten.
Bij de eerste villa zijn windveeren, gootoverstek en kozijnen geel met witgeschilderd ; het randhout van de blinden is groen geschilderd met roode paneelen.
Van de eerste villa is de plattegrond der beganengrond-verdieping in figuur6 opgenomen ; het beganengrond-plan van het tweede strandhuis, villa „Stoessell", is in figuur7gereproduceerd. De planindeeling geeft duidelijk te zien, dat de opzet van deze beide strandvilla's voornamelijk op een zomersch verblijf is gebaseerd; een bescheiden aantal vertrekken, doch van flinke afmeting en ruimschoots verlicht.
De platen LXXXI, LXXXII en LXXXIII geven een kijkje in het interieur van de eerste villa. De wanden der woonkamer zijn ten hoogte der deuren geel gefrescoliet en dooreen houten lijst afgescheiden van het daarboven in gebroken witten toon geschilderde gedeelte. Ook het plafond is witgeschilderd met groene moerbalken. De betimmering, waarin het buffet en de schouw omtimmering is opgenomen, is groen geschilderd. De schoorsteenmantel is van gepolijst hardsteen. Op de geöliede grenen vloer ligt een los karpet. De meubelen zijn van eikenhout bewerkt; de zittingen der stoelen van riet gevlochten. De serre isgeheel met rieten meubelen gearangeerd.
Het eerste plan toont vier ingangen. Door de hoofdentrée, aan den rechter zijgevel, komt men in de hal, die in verbinding staat met studeerkamer, voorkamer en keuken. Van het terras aan den voorgevel, gaat men door de serre naar de woonkamer en van het terras aan den achtergevel, kan men direkt de studeerkamer bereiken, terwijl nog een dienstingang aan den linker zijgevel is aangebracht. In het tweede plan ligt de hoofdingang aan den linkerzijgevel. Door een tocht-robe, dit onmiddellijk met de woonvertrekken correspondeeren. De vier woonvertrekken, woonkamer met aangrenzend vertrekje,eetkamer enboudoir,vormen te zamen eene groote ruimte door lange schuifgordijnen in afzonderlijke vertrekken ingedeeld. Op den plattegrond geven de stippellijnen de gordijnen aan. Bij kleinere buitenhuizen, als de hier behandelde, voldoet een dergelijke bouw bijzonder. Ten eerste zouden bij de kleine oppervlakte van het geheele plan,de vertrekken te onbeduidend worden indien zij door muren of houten beschotwerk gescheiden waren en ten tweede past deze mindere afgeslotenheid der vertrekken zeer goed bij het meer ongedwongen buitenleven. Op deze wijze kon ook het tweede plan, dat niet zoo heel veel grooter is als het eerste, toch een grooter aantal vertrekken bevatten. Bij beide villa's wordt de verdieping door slaap- en logeerkamers ingenomen. De gevels van het eerste strandhuisje zijn geheel gepleisterd en gesilicaat, bij een dak van roode onverglaasde pannen.