vrijdag 22 november 2013

Villa Stoessell te Noordwijk aan Zee

Strandvilla Stoessell naar een ontwerp van Ed. Cuypers droomt nog altijd aan de Zuid-Boulevard van Noordwijk aan Zee en is nu herdoopt in "De Schulp".
Mocht u belangstelling hebben in het pand, het staat op dit moment te koop voor een ietsje meer dan 2 miljoen , haast u dus! Maar om terug te komen op de oude beschrijving:"In het tweede plan ligt de hoofdingang aan den linkerzijgevel. Door een tocht-robe, dit onmiddellijk met de woonvertrekken correspondeeren. De vier woonvertrekken, woonkamer met aangrenzend vertrekje,eetkamer enboudoir,vormen te zamen eene groote ruimte door lange schuifgordijnen in afzonderlijke vertrekken ingedeeld.
Op den plattegrond geven de stippellijnen de gordijnen aan. Bij kleinere buitenhuizen, als de hier behandelde, voldoet een dergelijke bouw bijzonder. Ten eerste zouden bij de kleine oppervlakte van het geheele plan,de vertrekken te onbeduidend worden indien zij door muren of houten beschotwerk gescheiden waren en ten tweede past deze mindere afgeslotenheid der vertrekken zeer goed bij het meer ongedwongen buitenleven. Op deze wijze kon ook het tweede plan, dat niet zoo heel veel grooter is als het eerste, toch een grooter aantal vertrekken bevatten. Bij beide villa's wordt de verdieping door slaap- en logeerkamers ingenomen. De gevels van het eerste strandhuisje zijn geheel gepleisterd en gesilicaat, bij een dak van roode onverglaasde pannen.
De gevels van de villa „Stoessell" daarentegen zijn tot de verdieping hoogte van roode baksteen opgetrokken ; daarboven is het metselwerk van witte verblendsteen. Het dak is eveneens met roode pannen gedekt. Bij de eerste villa zijn windveeren, gootoverstek en kozijnen geel met witgeschilderd ; het randhout van de blinden is groen geschilderd met roode paneelen. Bij de villa „Stoessell" zijn ramen en deuren van teakhout getimmerd. Het lijstwerk van de dakgoten is geel met witte filets afgezet; het kozijnhout van de parterre is wit en dat van de verdieping groen geschilderd. Het randhout der luiken is groen bij gele paneelen.
De platen LXXXI, LXXXII en LXXXIII geven een kijkje in het interieur van de eerste villa. De wanden der woonkamer zijn ten hoogte der deuren geel gefrescoliet en dooreen houten lijst afgescheiden van het daarboven in gebroken witten toon geschilderde gedeelte. Ook het plafond is witgeschilderd met groene moerbalken. De betimmering, waarin het buffet en de schouw omtimmering is opgenomen, is groen geschilderd. De schoorsteenmantel is van gepolijst hardsteen. Op de geöliede grenen vloer ligt een los karpet. De meubelen zijn van eikenhout bewerkt; de zittingen der stoelen van riet gevlochten. De serre is geheel met rieten meubelen gearangeerd.

De groote ruimte, die in de villa „Stoessell" door de vier woonvertrekken gevormd wordt is afgebeeld op de platen LXXXIV, LXXXVen LXXXVI. De wanden zijn groen met wit geschilderd bij eene roode betimmering. In het plafond zijn de moer- en kinderbalken in hetgezicht gelaten. Een Amerikaansch grenen vloer met losse tapijten, en gedeeltelijk rieten en eikenhouten meubelen voltooien dit eenvoudige interieur. De beide slaapvertrekken op figuur 5 zijn op de parterre achter de woonvertrekken gelegen. De betimmering, die ook de twee waschtafels vormt is crèmekleurig geschilderd, evenals het plafond en het breede fries van den wand, die geel van toon is .
Vrouwtje Stoessell mijmert in haar boudoir van haar villa aan zee! Trouwens is het nu Stoessel met één L, of Stösell, of Stösel........welke variant wordt hier bedoeld en.....wie is mijnheer S.? Is het Frans, de Koninklijke Baurat uit Oel die sneuvelde, gevallen "Auf dem Felde der Ehre", dan kunt u de dame in het boudoir beter aanspreken met de Weduwe Stoessel....

 ...of is het de grote mijnheer Baurat aus Berlin.....het is toch niet die beetje foute Generaal Stoessel die heel Alamein geflest heeft.....mogelijkheden genoeg! Tot slot nog even terug naar het heden! De plattegronden van nu, kunt u eens  gezellig vergelijken, heden en verleden. Veel studiegenot met dit uitgebreide artikel over de Schulp, voorheen Villa Stoessell! 
Er is nog  veel meer te vinden over deze villa, blijf dus afgestemd, binnenkort meer in dit theater: veel meer interieur opnamen.....en misschien is er dan ook meer bekend over andere met de navolgende namen genoemde bouwwerken van Ed. Cuyper in Noordwijk aan Zee: zoals de villa's Dr. Graanboom; Dr. Hoyer;  Villa van der Elst en Villa Prof.Bulbring en natuurlijk Zuid-Boulevard nummer 34, maar die kent u nu wel!