woensdag 25 februari 2015

De Competitie, Noordwijk 25 februari

Stoombootvaart tusschen Noordwijk en Amsterdam. U vertrekt om 07.00 uur uit Noordwijk en arriveert dan om 11.15 aan de Overtoom te Amsterdam, tegen de luttele som van 90 centen.  Paulus Eliza Agatho Kleinpenning doet zijn naam alle eer aan: een man van een bescheiden betaalmiddel!

Waar het zijn Noordwijkse avontuur en de Gasfabriek betreft moet u beslist even het boekje van Michel van Dam  met de toepasselijke titel "de gemeentelijke gasfabriek aan de losplaatsweg in noordwijk-binnen" op de kop tikken (ISBN 978-90-5985-000-2/NUR 693).......staat alles in...... heb het mijne van de buurman gekregen, maar u mag het vast ook wel lenen hoor! Gasfabrikant Kleinpenning uit Noordwijk was een man met vele 'ijzers'in het vuur, zo was hij lid van het Hoofdbestuur van de Vereeniging tot bevordering van de Fabrieks- en Handwerksnijverheid in Nederland;  Commissielid van een plan tot oprichting van een Algemeen Nederlandsch Pensioenfonds voor Werklieden, lid van de commissie van toezicht op het lager onderwijs; was Scheepsreeder en lid van de Vennootschap voerende Reederij en  Boekhouderschap van Schepen en daaraan verbonden Handel en natuurlijk zijn bemoeienis met de Trammaatschappij te Noordwijk in samenspel met burgemeester Pické. Er zijn nog veel meer functies en bezigheden van de goede man te ontdekken, maar gelet op alle tikwerk, blijft het hierbij!