dinsdag 12 juli 2016

Badplaats Noordwijk, 150 jaar jong: De Kopstukken

Ruim een uur geleden trachtte uw Blogger met name Noordwijkse Huize,  een verzameling knipsels en aantekeningen  over Thijs van der Linden, kopstuk van Noordwijks 150 jarig jubileum, karakteristiek uithangbord, bij elkaar te plakken en voor u allen te publiceren. Eventjes vlug met de computer, u kent het wel:"Effe gauw". Dit is het dan voorlopig. Moet nog even zoeken naar al die andere brokstukjes die mijn computer veilig in zijn diepste binnenste voor mij verborgen houdt. Maar u krijgt ze als dit toppunt van vernuft en vooruitgang, bijgenaamd mijn persoonlijke H(oofd)&P(ijn) ze weer uit quarantaine ontslaat, komt u ze heus wel te zien. Dus historieschrijvers van Noordwijk, even wachten. "Het komt goed".
De man zelf aan het woord, prachtig gesproken, op z'n Noortuks. Bijna honderd jaar geleden Telegraaf geeft de tekst weer van de logzang van Thijs himself op zijn bestaan: nu nog uittikken. Al een stukje gedaan, gaat zo:

Noordwijksche Thijs
Duizenden hebben hem zo gekend...■ Zooals ik hem nu na twintig jaar weer vind op het Noordwijksche strand. Uitstarend over de zee waarbij hij behoort. Thijs van der Linden, badman, raadgever, vriend, factotum, een kwart eeuw lang van alle Noordwijksche gasten. Die zo jubileren zal. Zijn vijf en twintigsten zomer.
Zoo stond hij er... tóen reeds oud... Zoo staat hij er nu.
-Sigaret. Thijs?
- Nou, meneer, wat zá k zege, as ik met pruim zo achter me kieze heb, dan rook ik gewoontelijk niet, maor as ik mág wegsteeke ?
- Je wilt dan eker den smaak van je pruim niet bederve, wat?
- Nou...ziet uwes, as ik 't voor 't zege heb, zoo'n pruimpie he-we de heelen dag, en een rookertje, da's maar uisondering in de teugeswoordige tijd.
- Thijs...daar sta je nou nog net als voor twintig jaar, je jubileert deze maand, niet?
Hij schiet in den lach, met iets verlegens om de kaken, als wilde hij zeggen: te véél eer...veul te veul eer, maar voegt er meteen aan toe...
Wete ze dat van  de krant óók al? ...Ja da's nou krek 25 jaar geleje, da'k hier voor de boot solesteerde... toe was hier hier nog burgemeester Van Hardebroek, za'k maor zegg'n. Ik voer toe nog ten haring


. zoas Pekelharing Kn dan hek ooi Palma - i mei • r. hij m der l.in. Bic op rekene. Och, en de klnders ken 'k nou ook nie meer . Die benne r al groote venters en getrouwde kerels, der bal meneer, die mlt Engelse go ' kwam er een. die ■ h Ik . longe, :i daar woon»!
meneer bij. en die had zoon driekants srhilderhuissie en daar baadde hij uit. We got:. allemaol na kaike, en na het bad wier het weer na huis gebroiht. Toe was ik nog een knaapie . maar ik mag me ook h»uge dal koessies, vier. van Schevenlnge hierheun kwamme. mit peerde getrnkke. Voor de stedelinge. die wouwe. (iaot vws e«'n beetje op zij meneer .de vloed komt op...zóó! Ja. ziet _ toe stong de vmirtore der ook nog niet. en toe ware inmen der nog... Ilan brandde der een vuurtje op de duine aohielde ti burin.-.- ander I»-ve au 't -'rand! Kn ai: Is te,;. - alles arisch uit 't :' - zate de schellerische en de kabelji - die h.-r.n»- alle maol opgearangi wier votil te reu! g» in »ien o toe er niet gevischt wier... toe is d« aardig Ki-mWrd. maor nou motte de ::. t»en g-ader; honger gaon. om ê*n rissie te vange Heelegaor bii Noorwege, en dan in den winter, as 't vriest, dan zit 't want onder 't ijs. En wij hier an zee etc arisch DU 'I ijs. Kn 't. is teugeswoordlg net of 't nie meer s-ortnt... To»> Ik nog 'n knapie was Ie de dnlni maor denkt an die storm, en ' hel wat- - Eu hij hel raren wei . leden? — Nou lias maar éénen keer eweest, maor dat was ook goed! Als u dat dan toch ook opschaire wil... al zeg ik 't zellef... ik ben altaid een bonze liefhebber van iwraitjip geweeal en daaraan dank ik dak me leve heb gered. We voere toe op een Keheveninsohe bom <• uk water oter vi.n «-on No Storm 'f vlnge, en dl naar - ti,mr Ik •... ■ geen haring aan booi i gezet... Ik sprong ll andere bom, die dicht bij on- was. Daarmee he k me leven gered .. Vier zijne er lm- v.t dronke... vier ben-ie d»r nog gered. Later is de boni leeg an 't strand gespoeld. Kn zelf nog wel eens menschen gen bl k. '•: aan h»'t dak hadman ben la ons der maar een ontglipt.. T)e andere die in gevaar ware he-we der altijd uit kunne hale Ze benne teugeswoordig ook v«!il verstandiger... Vroeger wel eens bar lastig, ziet 0... Ze bogrijpe je non beter. As der . omdat ze niet naar •ere wille.Ze begraipe niet, dat er op onze kust zoon sterke stroom gaot. As der zoon Zuidwestertje of een Noordwester op de kust staal, riaa gaot - üoht van een stroom, begraipe niet. dal »]■« ?oe je weg zuigt. Vooral as de zei rnlg wit sta.it •ti beenzien. Han bk. atuur—»r he-je de h». er heel • . ld. Ze lui> n dan, eou goed zwemmer gaot altijd te ver naar ; Verder zijne der we] eens ongelukko voorme met de zeilboot. Je heit uil het zuid:mlen. Tmeen zeilboot met vier badgasten dei-in ineens om. . besturd door de man van .. de ouwe ——Ivrouw... ze. hong en «Ie touwe. toe we der , lijk m<-t .="" aan="" alleenig="" alli="" as="" beter="" bevalt="" bij="" bl="" boot="" d="" da="" dai="" dat="" den="" en="" h="" haring="" heeft="" hel="" i.it="" iet="" je="" k="" kn="" kwaad="" kwamme="" l="" le="" maar="" mme="" naar...="" nou...="" nou="" onderweg="" ooi="" ook="" r="" redde="" s="" strandt.="" ten-o="" ter="" tien="" toen="" v="" voer="" voere="" voor="" vrouw="" wal="" was="" we="" weer="" wekies="" zen="" zoo=""> bomme op naar eilande. vlechten zoo omlaag, tot aan •pies ware dat, alleen om v.m de r e.'u wester de krabbe, op 't tijdje uil eenmaal •■ ik heb in li-logne nog . .ui. en die ze, me. geef mam bal storm maar een bom, die ■r as de onze. Eu van etc hadde we b, al naar de h gebakken... of gekookte - eek een <- -u="" ..="" .="" .en="" ::="" _="" age="" alles="" altijd="" an="" avondete="" beter="" brood="" class="highlight" dan="" das="" de="" e="" een="" em="" en="" even="" gaat="" goed.="" gulde="" hadde="" he="" hebbe="" heeft="" het="" hij="" ik="" is="" ja="" jk="" jongere="" k="" kan="" ken="" kijkt="" kliekie="" klii="" komenden="" langn.="" maar="" mag="" maor="" me="" mekaar="" melancholiek="" met="" nie="" niet="" nog="" och="" of="" ok="" om="" onder="" ons="" op="" over="" pap.="" pap="" praotje="" reo="" snije="" teugpswoordig="" toch="" toe.="" twalef.="" twintig.="" twintig="" v="" van="" vin="" vloed="" vn="" voor="" voort.="" vroeger="" wal="" waters="" we="" wij="" wil="" wilt.="" zak="" zee...="" zeelui="" zegge="" zenven="" zoo="" zooveel="" zulke="">Thijs■ nnen blik, waarmee zoovelen hem over d- • n zien uitren, die g nog dien gelukkigen je';. aan zee hi-rinn» i Thijs .ak. ais zwemrr.eester, en soms ook . ouderen waarmee hij krakeelen ".gen en de govaren kust niet kenden... In een café op rand drinken we saam een bieriji». De pruim v. on.'i weggemoffeld voor het bier. Dan Maar «chraif je iv allemao ie krant? Daar zelle /•■ zi- i re, dóch-ik zoo. daa zoou •■ . i' nommer hebbe on« viTiln-v", l is geen plaas meer voor he, de kleine huize verdwtjne allemaal. ven schuw kijkt hij op naar de rij hotels, nmaal de laatste -swoningen zullen opslokken... Bchltterend juhil-nm ' verdiend. niet. Badmen>uders . da k nog n : "r dan Z"S--n er vijf en twintig van dagenlang in het water stond. Nou gaan ik naar moi-der. — Jij loopt nog lang mee, Thijs, een jong* kerel bt i lionwe wille, meneor... Ik bia - niet afdank». jong» treil. g ««eiua om. HL r. W.  Maar puzzelt u gezellig mee.
Staat ook in de Blauwdotter:De Blauwdotter blijkt ook geen redding te brengen........... Is er al een digitale versie onderweg. Toch maar even navragen......... ook in de nrs 28-10, 42-16, 49-10, 15-7, 52-16 en het jubileum nr 177 bevatten teksten waarin zijn naam wordt genoemd?  Moet ze nog scannen, begin volgens jaar hoop ik er aan toe te komen. Ook de memory-boekjes Next en Leef!WSN Magazine schenken aandacht aan Thijs van de Linden. Doet u dat ook!Zijn oude dag tesamen met zijn varensgezellen, de deugd in het midden, de onverwoestbaar sterke mannen met sterke verhalen..... op de leugenbank aan het strand.Matthijs van der LINDEN, visser, arbeider, lantaarnopsteker, geboren Noordwijk 10-10-1852 (aktenummer: 101), gedoopt Noordwijk 10-10-1852, overleden Noordwijk 27-01-1940 op 87-jarige leeftijd, zoon van Jan van der LINDEN, visser, en Jacoba van den BERG. Hoofdstraat 29, 101, Noordbuurt 29, Zuidbuurt 32, Bronckhorststraat 10; a/Zee 270, 284.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd Noordwijk 08-02-1877 (aktenummer: 5) met Cornelia ZOETENDAAL, 19 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
1.  Jan.
2.  Pleuntje.
3.  Jan.
4.  Pleuntje.
5.  Jacoba.
6.  Evert.
7.  Matthijs (Thijs).
8.  Jacob.
9.  Gijsbertus.
10.  Apolonia.
11.  Albertus.
12.  Gijsbertus.
13. 


U voelt zich Noordwijker........goed-  om niet te zeggen 'keun' gevoel......maar hoe diep zijn eigenlijk uw 'roots'  in die zanderige geestgrond gepoot? Ga het na in de bijzonder zorgvuldig en uitvoerige site van Hans Montanus...........die u generatie na generatie, inclusief bronvermelding, terugbrengt naar het begin van die Noordwijkse Gemeenschap.......respect voor dit prachtige resultaat  en vooral het voor iedereen vrij  in te zien op de site: Noordwijk en zijn Inwoners.
Uit Noordwijkse Huizen eigen oeuvre diepen we - uit respect- ook nog maar even deze Badman Thijs op:

vrijdag 31 juli 2009


De Ethische Betekenis van Badman ThijsFebruari 1923. De afdeling Vreemdelingen Verkeer Noordwijk is in vergadering bijeengekomen. Ze besluiten de reclameplaat van Leon Senf van badman Thijs van der Linden een heusche menschenredder op eenige perron's van groote steden en in de postkantoren te laten ophangen. Informatie bureau, Auskunfts Buro, Bureau de Renseigment, Inquiry Office, in alle talen kan nadere informatie over de badplaats worden ingewonnen.

In september van dat jaar houdt de Directeur van de Algemeene Vereniging voor Vreemdelingen Verkeer een lezing over de materiëele en ethische beteekenis van het Vreemdelingenverkeer. Zou best interessant zijn die nog eens te horen!
 Tekstsuggesties graag aan uw  eigen  Blogger:Noordwijkse Huizen en ............Ach voor vandaag doet u het er  maar weer  klaar zijn met deze blogaflevering..........