maandag 22 juni 2020

Jan Kemp in de Kranten

 
Advertentie Op den 28 Januarij 1823, des voormiddags ten elf uren, zullen te Noordwijk-Binnen, in het Hof van Holland in het openbaar geveild worden: Drie kapitale VISSCHERS BOMSCHUITEN, met Masten, Zeilen, staande en loopend Want, en aan derzelver Kust- en Haring-Vischtuig en verder Toebehoren, volgens Inventaris; de gemelde Vaartuigen staan te Noordwijk aan Zee aan het Strand, en kunnen daags voor den Verkoopdag met derzelver Inventaris bezigtigd worden. Nadere informatiën zijn te bekomen bij JAN KEMP, te Noordwijk aan Zee.
Bron:Opregte Haarlemsche Courant,16-01-1823

Advertentie Op den 28 Januarij 1823, des voormiddags ten elf uren, zullen te Noordwjjk-Binnen, in het Hof''v. Holland, in het openbaar geveild worden: Drie kapitale VISSCHERS BOMSCHUITEN, met Masten, Zeilen, staande en loopend Want, en al derzelver Kust- en Haring-Vischtuig en verder Toebehoren, volgens Inventaris; de geilde Vaartuigen liaan te Noordwijk aan Zee aan het Strand, en kunnen daags voor den Verkoopdag met derzelver Inventaris bezigtigd worden. Nadere informatiën zijn te bekomen bij JAN KEMP, te Noordwijk aan Zee.
bron: Opregte Haarlemsche Courant
23-01-1823


23-11-1848 OPENBARE VERKOOPING te Noordwijk aan Zee, op Maandag den 27 sten November 1848, des Voormiddags ten 11 ure , om Contant Geld, van 55 LASTEN HAVER, meerder of minder beschadigd, afkomstig van de lading van het op den 8 sten November 1848 aldaar gestrande Smakschip CATHARINA ELISABETHA; alsmede onmiddellijk daarna, van het HOL of CASCO van voornoemd Schip, met deszelfs Staand en Loopend Want en verdere Inventaris. Alles dagelijks aldaar te bezigtigen, terwijl nadere inlichtingen zijn te bekomen bij KRANENBORG en ZONEN, Kargadoors te Amsterdam, alsmede bij den Notaris Mr. C. C. VAN DER SCHALK en de Heeren J. KEMP en W. VAN RYN, te Noordwijk.
Algemeen Handelsblad

woensdag 17 juni 2020

BADKOETSENMAKERIJ TER HEMELVAART

donderdag 8 oktober 2009

Badkoetsen


,nOORDWIJK AN
Badkoetsen. Belangrijke bron van inkomsten voor de Noordwijkse inwoners. Je kon ze timmeren. Je kon ze pachten. Je kon ze verhuren. Je kon ze te kort komen aan het begin van het seizoen. Je kon ze op de Boulevard stallen bij slecht weer. Je kon er enorme ruzie over maken zoals in de 'Noordwijkse Strandaffaire'. Je kon ze leegstelen. Het is slechts een korte bloemlezing van wat je met een badkoets kon. Maar van der Loo en Christiaansen maakten ze. Gewoon, in de badkoetsenmakerij, van hout!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten


woensdag 3 juni 2020

Noordwijk, daar hou je van

zaterdag 21 november 2015


De Competitie, Noordwijk 21 november


De gratis huis aan huis bezorgde glossy Nex valt op de deurmat met op de voorpagina een stralende Britta die het Noordwijk-Glamour-Winterseizoen aankondigt.........sprankelende versieringen sieren Noordwijk met fonkelende kerstverlichtingen.........zou er bijna het zonnige zuiden voor laten schieten. Terug naar Britta. Lid van de hier al eerder bezongen architectenbroers  Hans en Ben van Egmond....... neefjes van ooms kant uit een ver verleden en deelde Britta's moeder niet dezelfde school aan de Hoogwakersboschstraat?  Trots op zulke talenten. Maar hoe zit het nu met dat boek over Noordwijkse Architecten............wordt de hoogste tijd denk ik zo!
Het is de titel van de aflevering 21 november 2010..........en tot mijn schrik is er nog altijd geen " Noordwijk en haar Architecten " te vinden in  "Boekhandel van der Meer"! Wat is het probleem....geen fondsen? Bijdrage van de gezamenlijke Noordwijkse Architecten?  Drukken op milieu vriendelijke manier.......altijd goed voor een subsidietje........gebrek aan belangstelling? Dat zal het allemaal niet zijn........Tijd. De belangrijkste ontbrekende factor op dit moment.........projectje trekken?  Wie O wie.........Prachtige opdracht voor een nieuw boekje in de serie Noordwijks Verleden: Noordwijk en haar Architecten. Een boek dat er al lang had moeten zijn! Maar goed, bij deze dan: de aftrap. Beginnen we vandaag met de broertjes van Egmond , Hans en Ben -lang geleden draafden wij nog eens gezamenlijk achter de geiten van ome  Bernard aan,  Noordwijkse Huizen verbaast zichzelf over des mensens geheugen

Genoeg daarover!
Verder nu met de architecten om er zo maar eens een paar te noemen: Oud; Dammerman; Jesse; Drexhage; Langhout; Lang; Teunisse; Warners; Tol; Mulder; Paardekooper; Hanrath; Liefferinck; Brandes; van Tubbergen; van Schaik;  Lansdorp; Lengkeek; van Vliet; Hartman; van Manen; Löning en het half miljoen anderen dat hier nog ontbreekt en last but not least Adriaan Weissman........prachtige expositie moet dat opleveren, foto's en materialen. Doen! Mailen mag!

vrijdag 17 april 2020

donderdag 16 april 2020

HEIMWEE NAAR NOORDWIJK

maandag 25 maart 2019

Noordwijk, de plaats waar zelfs het ONMOGELIJKE mogelijk is.....


Weense wals in Noordwijk
Bron
"Onderscheidingen". "De Telegraaf". Amsterdam, 30-03-1993.

In de republiek Oostenrijk is de adel officieel al lang geleden afgeschaft, maar de nostalgie naar de tijd van keizer Franz Josef blijft.
Uiteindelijk was het de Oostenrijkse adel die het Weense bal adopteerde en de beroemde Weense Wals maakte tot wat die op de dag van vandaag nog is. Ruim 500 gasten waren zaterdagavond naar Huis ter Duin in Noordwijk gekomen, om in volle glorie de Weense sfeer van weleer te proeven. Het was de dertigste keer dat dit bal werd gehouden. De Oostenrijkse ambassadeur dr. Otto Maschke in Den Haag is beschermheer. Tot 1991 werd het door de Vereniging Nederland-Oostenrijk georganiseerd. Nadien is de vereniging in een stichting ondergebracht. „Maar wij hebben er allemaal hard aan gewerkt," zei de bruingebrande handelsraad van de Oostenrijkse ambassade Carl baron Weigelsperg die net terug is van een geslaagde golf-vakantie in Zuid-Afrika.

Onderscheidingen

Voorafgaande aan het bal werd er een receptie voor VlP's gehouden en daar ontmoette JanWillem ter Braak, directeur van het Kurhaus in Scheveningen, de Oostenrijkse consul-generaal in Amsterdam Willem Schoemaker die op zijn wit smokingjasje twaalf lintjes droeg. „Zijn dit uw wijn-onderscheidingen?" vroeg Jan Willem aan Schoemaker die vanwege zijn verzetsverleden rijkelijk gedecoreerd is. Jan Willem ter Braak zei, dat hij was komen kijken of dit bal misschien toch nog in het Kurhaus gehouden kan worden. Daar was het uiteindelijk begonnen voordat het een rondzwervend bestaan ging leiden met locaties als het Amsterdam Hilton, Sonesta hotel, het Concertgebouw in Amsterdam en de Stadsgehoorzaal in Leiden. Maar met die plannen was de burgemeester van Noordwijk drs. Hans van der Sluijs het absoluut niet eens. „Het bal moet niet ieder jaar verplaatst worden. Het is uitstekend hier. Scheveningen 1993 is een gruwel. Het was nog een andere sfeer toen ik 19 jaar geleden voor het eerst het bal meemaakte, juist in het Kurhaus omdat mijn vriendin toen debutante was." De nieuwe voorzitter van de SOS-kinderdorpen Nederland drs. David Vriesendorp vertelde dat Freddy Heineken een paar dagen achter zijn toetsenbord was gaan zitten en een kinderlied voor de SOS gecomponeerd had. Deze compositie zal hij binnenkort aan de kinderdorpen aanbieden. „Jan des Bouvrie heeft een poppenhuis ontworpen en Marjeska Metz een kinderstoel. „Meer meubels die wij kunnen veilen zijn ontworpen door Patty Harpenau, Astrid Engels en Aad Veldhoen," aldus David. Hij was er niet zeker van of het Bal der Oostenrijkers dit keer iets zou overhouden om aan de kinderdorpen te kunnen schenken. Zonder sponsors had dit bal het ook niet gered en zeker niet zonder hulp uit Wenen, die balavonden van New Vork tot Dubai sponsort. Hoofd sponsor was lingeriezaak Triumph en de overal aanwezige kristalfabriek Swarovski. Onder de 34 debutantes waren er nog wat mooie namen te vinden zoals Edelgard barones van Utenhove, jkvr. Henriette van Vredenburch en de baronnen Cuno van derFeltzen Carel de Loë. De oude Hofdansmeester Eddy Kuypers, die altijd de dansen met het „Jungdamen en Jungherrenkomitee" instudeerde is vorig jaar overleden en dansschool Ruby Dorany heeft zijn taak overgenomen. Tegen 5 uur 's ochtends verlieten de laatste gasten het bal, dat werd opgefleurd door de sprankelende tonen van het Jugend & Stil Orkest uit Wenen.


"Onderscheidingen". "De Telegraaf". Amsterdam, 30-03-1993. Geraadpleegd op Delpher op 09-08-2019, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010691876:mpeg21:a0337