maandag 7 augustus 2017

De Intuïtie van een Noordwijkse Blogger, naar Lerwick, Op Zoek naar Opa's Verleden

Mocht U zich de afgelopen periode afgevraagd hebben waar  Noordwijkse Huizen nu weer uithing? Hier is het antwoord.......op zoek naar grootvaders poortje.  De zoektocht bracht ons in Lerwick op de Shetland eilanden. Onderdeel van de vangst op haring die u vast al heeft gelezen in de blog NOORTUKKER. Het is indrukwekkend geweest. Mooier plekje op aarde zal er niet te vinden zijn.......en mocht u er wél één weten, dan mag u dat hier komen vertellen! Ben er benieuwd naar.
Inmiddels heeft u de hele tragische geschiedenis van die zieke 17 jarige Noordwijks matroos gelezen in de Shetland Times van 100 jaar geleden........nu vieren zijn kleinkinderen opa's Centenial en kopen uit zijn naam een verse Shetland Times. Hoe leuk is dát!
 Over het vervolg van de reis, zult u nog veel meer te weten komen, zoveel moois ontdekt.....zoals de bont gebekte Puffin, IJsbergen, Titanic en TEA PARTIES! U hoort nog van ons!

zaterdag 15 juli 2017

De Intuïtie van een Noordwijkse Blogger, een Paar Dagen aan Zee


Een paar dagen te Noordwijk aan zee.
Zooals vandaag bijvoorbeeld. Den heelen morgen regen. Toen 't tegen 3 uur begon op te klaren, zijn we de strandwandeling weer gaan maken. Eén lange rechte „boulevard'' die een meter of anderhalf boven de eigenlijke strandvlakte ligt, de zoogenaamde „Zuid" en „Noord",, boulevard. Geen sterveling te zien! Drie meisjes zijn aan 't pootje baden, een paar jongetjes trachten een verregend zandfort te restaureeren. Twee badmannen die vanwege 't wakende oog nu eenmaal niet mogen ontbreken, loopen met groote stappen door 't zuigende zand alsof ze 't strand willen opmeten, 't Is heerlijk frisch weer, en de zee is prachtig zilvergrijs, waar de wind breede, lage rollers vol schuimige koppen door jaagt.Gelukkig is er voor zulke dagen wel wat ander tijdverdrijf, al komt men daarvoor niet bepaald naar een zeestrand. Er is een schilderijenexpositie in 't Rembrandthotel, waar we Hollandsche landschappen en stillevens van Hollandsche schilders bekijken. Dan besluiten we een kopje thee te gaan drinken in de groote waranda met glazen ramen, en uitzicht op zee van 't „Huis ter Duin". We zijn er de eenige gasten! ...Een verloren dag voor zeevacantie, 't plaatsje lijkt uitgestorven, ofschoon er zeker wel een honderdtal pensions en hotels gevestigd zijn, behalve de tallooze villa's en woningen, alle zeer schilderachtig tusschen duin en dennebosch gelegen. (De 'prijzen van de officieel opgegeven hotels en pensions variëeren tusschen 1.50 en 5 gulden voor kamer met ontbijt in 't hoofdseizoen).Zaterdag had Noordwijk zijn vliegfeest. Met betrekkelijk mooi weer natuurlijk, anders had 't eenvoudig niet door kunnen gaan. 't Strand liep vol en ook den kleinen prins Boudewijn hebben we toen nog even gezien. Hij volgde met groote belangstelling vooral 't interessante „ballonrammen". Een vlet ging hiertoe in zee met badmannen die een aantal ballonnen meevoerden, 't Bootje werkte zich moeizaam tegen den wind op. Een eind in zee gekomen, kwam een vliegtuig in de lucht. De ballonnen, van verschillende kleur en grootte, werden opgelaten en 't vliegtoestel schoot er als een snoek op af. 't Werd een vaardig wenden en duiken en glippen naar en langs de ballonnen en nu en dan werden ze geramd door den neus van 't toestel. Een mooie, boeiende demonstratie.
De kleine Boudewijn kreeg bij 't naar huis gaan eenige ballonnen cadeau. Hij vond ze prachtig, maar voelde zich op dat ‘ogenblik toch meer aangetrokken tot de motorfiets van den veldwachter. Hij mocht mee achterop! De ballonnen werden aan de gouvernante toevertrouwd. Vlug stapte hij op de duo en klemde zijn knuistjes stevig om 't hand vast. „Hou Je goed vast, hoor!" riep de burgemeester hem nog na. Maar rrrrt de motor startte en weg reed 't ventje met den veldwachter 't terras af naar den Gooweg, waaraan de .villa de Goohorst van de burgemeestersfamilie gelegen is.'t Hoogtepunt van den dag was de gala-avond, waaraan verschillende internationale kunstenaars medewerkten en daartoe per vliegtuig uit 't eigen naar Nederland kwamen als reiskosten van de K.L.M. We hoorden de pianiste Haerdtlmor, Oostenrijksche, den Tsjechischen harpist Vaclav Klichd, die ook enkele karakteristieke melodieën van zijn land speelde. Dan de jodelkampioene Gritli Wfnger uit Zwitserland. Nederland was vertegenwoordigd door de declamatrice Regina Tuininga.Dames in nationale kleederdracht boden dranken en delicatessen uit haar land, die per vliegmachine waren aangevoerd. Er was een tombola en ten slotte was er werkelijk stemming, niettegenstaande vele ofiicieele personen, zooals gezanten en leden der diplomatie uit verschillende landen.Natuurlijk gala-toiletten. Waaronder speciaal een bloemenjapon de groote aandacht trok. Van een overigens recht en eenvoudig-gesneden gebloemde avondjapon was 't bovengedeelte langs den bloemenrand uitgeknipt en gefestonneerd op een inzetstuk van tulle, wat een zóó fijn en flatteus effect maakte, dat ik er van overtuigd ben dat iedere aanwezige vrouw in stilte vast besloten was, zich een dergelijke Japon zelf te maken of te laten aanmeten. De teekening hierbij zal de manier van uitvoeren verduidelijken. Een ander buitengewoon succesvol geheel was een robe prlncesse van zwart fluweel, waarop een los, wuivend manteltje van 't allerfijnste en witste glasbatist gedragen werd. Dit manteltje was zoo kort dat 't meer op een grooten volantvormigen kraag leek. Van achter tot in den nek en van voren een puntvormig décolleté. Onder 't gazige wit werd 't décolleté van de zwarte japon zichtbaar is Ik moet tot slot nog even de aandacht vestigen op bijgaand model van hoedje. Meer een muts dan een hoed. Wat 't eigenlijk verbeelden moet, een nonnenkapje, een begijnmutsje of een verpleegstersmutsje, dat weet ik niet. ledereen noemt 't weer wat anders. Maar ik weet wel dat 't een rage is op 't oogenblik. In Brussel worden ze ook veel gedragen, maar dan meestal met een voile. In den Haag zag ik er minstens drie, vier in elke straat en hier op 't strand zie ik zo weer terug. Een practische hoofdbedekking voor aan boord, en modern!, Op den eersten dag dat we, na 't eten,, een wandeling langs 't strand maakten, waren we juist op tijd om 't begin te maken van een voetbalmatch tusschen een Noordwijksche en een Katwijksche voetbalclub, een evenement waarbij we de Jonge burgemeestersvrouw, mevrouw van de Mortel, den eersten aftrap zagen uitvoeren! Daarna een mooien zonsondergang afgewacht en afgezakt naar 't bontbeschilderde houten chalet „lm Weissen Rössl", waar meisjes in Tyroler costuum bedienen en waar „alles singt und jodelt".
Noordwijk is een prachtig strand, 't heeft zelfs den roep van 't mooiste te zijn van de geheele Noordzeekust om zijn zachtglooiende daling naar zee, waardoor de breedte van de landstrook vlakker en uitgebreider is dan elders. Geen pieren, dijken of havenmonden onderbreken de kustlijn en 't strand is daardoor zoo wijd en vlak, dat zelfs op de drukste dagen de strandstoelen in flinke afstanden van elkander af kunnen staan, en van dringen of elkander hinderen geen sprake is. Elke zitplaats geeft een vrij uitzicht naar zee, en de zandbaan die daar nog tusschen ligt geeft volop ruimte om te wandelen of paard te rijden.Noordwijk is de eerste badplaats in Nederland waar de „Planklng"-sport op de open zee beoefend wordt, 't Is een prachtig gezicht een athletische figuur gespannen rechtop de smalle plank te zien besturen, die met een vaart van soms 50 K.M. per uur door een motorbootje voortgetrokken wordt. Helaas is deze sport in deze dagen maar een enkele keer gedemonstreerd, want er is mooi weer voor noodig en daar worden we maar zeer karig mee bedeeld. ledereen moppert dan ook en klaagt steen en been over de achtereenvolgende teleurstellingen die 't slechte, koude, 
zon arme weer ons brengt, 't is werkelijk afschuwelijk.
Thérèse 
Uit het :
Soerabaijasch handelsblad
05-08-1936

maandag 10 juli 2017

De Intuïtie van een Noordwijkse Blogger, een Schilderijenexpositie in 't Rembrandthotel,

Er is een schilderijenexpositie in 't Rembrandthotel, waar we Hollandsche landschappen en stillevens van Hollandsche schilders bekijken. Dan besluiten we een kopje thee te gaan drinken in de groote waranda met glazen ramen, en uitzicht op zee van 't „Huis ter Duin". We zijn er de eenige gasten!
Een verloren dag voor zeevacantie, 't plaatsje lijkt uitgestorven, ofschoon er zeker wel een honderdtal pensions en hotels gevestigd zijn, behalve de tallooze villa's en woningen, alle zeer schilderachtig tusschen duin en dennebosch gelegen. (De 'prijzen van de officieel opgegeven hotels en pensions variëeren tusschen 1.50 en 5 gulden voor kamer met ontbijt in 't hoofdseizoen).Zaterdag had Noordwijk zijn vliegfeest. Met betrekkelijk mooi weer natuurlijk, anders had 't eenvoudig niet door kunnen gaan. 't Strand liep vol en ook den kleinen prins Boudewijn hebben we toen nog even gezien.
Hij volgde met groote belangstelling vooral 't interessante „ballonrammen". Een vlet ging hiertoe in zee met badmannen die een aantal ballonnen meevoerden, 't Bootje werkte zich moeizaam tegen den wind op. Een eind in zee gekomen, kwam een vliegtuig in de lucht. De ballonnen, van verschillende kleur en grootte, werden opgelaten en 't vliegtoestel schoot er als een snoek op af. 't Werd een vaardig wenden en duiken en glippen naar en langs de ballonnen en nu en dan werden ze geramd door den neus van 't toestel. Een mooie, boeiende demonstratie.
De kleine Boudewijn kreeg bij 't naar huis gaan eenige ballonnen cadeau. Hij vond ze prachtig, maar voelde zich op dat ‘ogenblik toch meer aangetrokken tot de motorfiets van den veldwachter. Hij mocht mee achterop! De ballonnen werden aan de gouvernante toevertrouwd. Vlug stapte hij op de duo en klemde zijn knuistjes stevig om 't hand vast. „Hou Je goed vast, hoor!" riep de burgemeester hem nog na. Maar rrrrt de motor startte en weg reed 't ventje met den veldwachter 't terras af naar den Gooweg, waaraan de .villa de Goohorst van de burgemeestersfamilie gelegen is

dinsdag 4 juli 2017

De Intuïtie van een Noordwijkse Blogger, met het 'Cabinet'aan de wandel

Een paar dagen te Noordwijk aan zee.
Zooals vandaag bijvoorbeeld. Den heelen morgen regen. Toen 't tegen 3 uur begon op te klaren, zijn we de strandwandeling weer gaan maken. Eén lange rechte „boulevard'' die een meter of anderhalf boven de eigenlijke strandvlakte ligt, de zoogenaamde „Zuid" en „Noord",, boulevard. Geen sterveling te zien! Drie meisjes zijn aan 't pootje baden, een paar jongetjes trachten een verregend zandfort te restaureeren. Twee badmannen die vanwege 't wakende oog nu eenmaal niet mogen ontbreken, loopen met groote stappen door 't zuigende zand alsof ze 't strand willen opmeten, 't Is heerlijk frisch weer, en de zee is prachtig zilvergrijs, waar de wind breede, lage rollers vol schuimige koppen door jaagt.Gelukkig is er voor zulke dagen wel wat ander tijdverdrijf, al komt men daarvoor niet bepaald naar een zeestrand. geschreven door Thérèse :Wordt vervolgd (Uit het : Soerabaijasch handelsblad 05-08-1936)

Mocht bij u de indruk zijn ontstaan dat uw blogger er al een tijdje met de (tou)pet naar zwaait, moet dat door schrijver dezes ten stelligste worden ontkent......Uren snuffelen op het internet levert deze alleraardigste collage op met een zich langs de Noord Boulevard van Noordwijk verplaatsend Cabinet aan wal gestrand door een familie uit Sassenheim.....hoe leuk is dat? Misschien behoort de onder afgebeelde kleine zelfstandige wel in die familie thuis.....Wie het weet mag het zeggen.

Om u een beetje op een idee te brengen, de koopman lijkt iets in te willen pakken......fruit misschien, dan moet het wel één van de vergunninghouders van 1926 zijn,  van de firma Vink of Schild, gekiekt op die warme zomerdag door een der fotografen ter plaatse, met naam:van den Berg, Marijt, van Kempen of Admiraal......Ziet u wel.......de foto's uit het familiearchief beginnen weer te spreken........Ach het moet wel intuïtie geweest zijn........wanneer in het late middaguur van de 4e juli 2017,  in de vers aan huis bezorgde editie van" de  NOORDWIJKER, LOKAAL, betrokken en betrouwbaar," de naam wordt genoemd van Ton Schild, gewetensvol nazaat van  Willem Hendrik van Konijnenburg die in het belang van zijn  - als oprichter van de badplaats betitelde - voorouder een cheque van E 2.255 in ontvangst mocht nemen ter restauratie én plaatsing van een grafmonument. Goed plan!  Maar dan wel ieder jaar met een kransomhanging  net als bij Rembrandt, onder fanfare begeleiding een lampion optocht houden voor Jan Kemp, de allereerste badplaatsontwikkelaar van de beide Noordwijken, annex haar  Hout ende  Langeveld  en Offem.......Houden we het maar op 25 juni volgend jaar....Wordt het toch nog een ' haast' klus.
Meer weten over de bronnen waar u zelf al dit fraais kunt vinden......vertel het u graag!De grap is........dit kinderwagentje staat bij uw Blogger op zolder........de strandstoelen zijn inmiddels 'gekelderd'.....
........net als het Kabinet......

vrijdag 30 juni 2017

De Intuïtie van een Noordwijkse Blogger, Vermoort Manspersoon in het Duin

Het zijn roerige tijden. Op 1 september 1698 treft men op het strand een "vermoort " mans persoon aan.....treurig verhaal. De hoop dat het ook het laatst aangetroffen slachtoffer mag blijken te zijn? .....Helaas ook in 2004 is er nog melding van een overeenkomstige geschiedenis........niet meer doen hoor jongens!

dinsdag 14 januari 2014
Vermoort Mans-Persoon in het Duin
"De Harsen Pan en de kakebeenen met sijn Kin, ja byna geheele Hooft, te morselen gelagen......"
De krant maakt er melding van; er is een vermoorde man gevonden in het duin tussen Noordwijk en Noordwijkerhout. Schedel en kaken, zelfs zijn kin zijn aan flarden geslagen, hij heeft drie kogels in de linkerborst en een messteek in de rechter. Hij was tussen de 26 en 27 jaar, van middelmatig postuur met een rond gezicht en bruin hoog gekruld haar. Droeg een wit overhemd, een wit gestreepte overjas, gemerkt met L.B., zilveren knopen aan het hemd, een namaakring met een steentje, een stropdas, een vest van gestreepte zijde een onderbroek en hemd, bruine schoensokken met veters om dicht te rijgen. Schoenen met gespen en een zwarte hoed met wit koord. Naar aanleiding van de beschrijving is onderstaande afbeelding gemaakt. Zo ongeveer luidt de vertaling van het bericht uit 1698.....zou het politieonderzoek al afgesloten zijn?
Woensdag,den 1 September 1698, is in’t Duyn tusschen Noortwijck en Noortwijckerhout gevonden een vermoort Mans-Persoon,die de Harsen Pan en de Kakebeenen met sijn Kin, ja byna geheele Hooft,te morselen geslagen met drie Kogels in de linker Borst geschoten en een Steek met een Mes in de rechter Borst toegebracht is,naer gissing out 26 a 27 Jaren,middelmatig van Postuur,niet seer geset,ront van Tronie, met hoog bruyn , gekrult Hair,aenhebbende een Hemt en een witte gestreepte Linnen Hemtrock,beyde getekent L.B., Silvere Knopen in 't Hemt en de Mouwen, een valsse Ring met een Steentje, een Strick-Dasje om, een Vest van gestreepte Sarge(dan onder Broeck en Rock)twee bruyne Linne Koussen, om met Nestelingen toegeregen te werden, schoenen met Kopere Gespen en een Swarte Hoet met een witte Koort. lemant, vermeynende, Van aen desen Persoen belang te hebben, kome tot Noortwijck in de Kerck. ;


dinsdag 20 juni 2017

De Intuïtie van een Noordwijkse Blogger, Bos, Bloemen, Bronsgeest

Bos, Bloemen, Bronsgeest.......kopt het Leidsch Dagblad boven het artikel dat de voortvarende plannen onthult van Bart en Ad........Lees het artikel eens rustig door......wordt desnoods abonnee....Wat vindt U er nu van, inwoners van Noordwijk......kijkt u nog even terug op de blog-aflevering van 19 mei 2017, Noordwijk bouwt naar de toekomst:

Bronsgeest | Nieuw Oost Er is aan de oostelijke kant van Noordwijk Binnen  nog een gebied waar de gemeente graag woningen wil bouwen: Bronsgeest. Er is nog heel veel werk te verzetten voordat er ook maar 1 schep de grond in kan. Zo moet de gemeente het bestemmingsplan aanpassen. Van bollengrond naar bouwgrond. De hiervoor noodzakelijke onderzoeken zijn eind 2016 gestart. Een aantal hiervan is inmiddels afgerond. Al met al heeft de gemeente nog veel voor te bereiden.  Over de voortgang vertellen we u graag meer in volgende nieuwsbrieven. 

donderdag 8 juni 2017

De Intuïtie van een Noordwijkse Blogger, John Caspers, Schilder Panorama Huis ter Duin

Het stond in de krant........wanneer en waar is niet vermeld, maar een enveloppe met knipsels in de brievenbus vraagt om publicatie.......dus, vandaar! U heeft inmiddels vast wel één van die 80 schilderijen in uw bezit gekregen, een 'post-card' verstuurd of een flesje wijn present gegeven.......bofkont! Maar dat Panorama?????????nog nooit gezien! Wordt tijd voor een overzichtstentoonstelling, culturele vorming als het ware.......etentje bij HUIS ter DUIN met als bonus een bezoekje aan het museum Noordwijk............mogelijk lukt het ook in omgekeerde volgorde lidmaatschap museum Noordwijk geeft toegang  tot een gratis kopje koffie bij het HUIS ter DUIN....hoe leuk is dat! 
P.S. Nooit geweten dat de directeur van HUIS ter DUIN in die jaren KUYT luidde.........duurt vast niet lang meer eer onze Katwijkse Noordwijker in zijn voetsporen treedt........laten we daat dan maar op toasten!