woensdag 24 februari 2021

Heimwee naar het Noordwijk van mijn Jeugd


 Nosce te Ipsum: Ken u Zelve! Wie schreef die letters in het natte zand van Noordwijk op de plek waar het terras pronkte van de zeetaveerne van Cornelis Vliet Vlieland en zijn echtgenote Jannetje van den Berg beroemd en bekend als Jannetje Vliete, kroeguitbaatster, barbierster en varkensslachter; kom daar nog maar eens om vandaag aan de dag!

Een spreuk die onze familie heeft geadopteerd als wapenspreuk. Gevonden of  een ietsie pietsie gejut. Wie zal het zeggen? Wie was er bij of wie  was getuige van haar redding, borg haar in zijn armen. Want op een zekere dag , opeens was ze daar. Kwam ze na de storm uit de diepblauwe zee aangedreven. De koude blauwe Noordzee. Godin Amphitrite. Ja en de rest, ik laat het aan uw initiatief over. Wilt u alles weten. kies dan één van de genoemde namen en kijk welke u kunt navertellen. KUNT U er tien met een verhaal uit uw eigen overlevering aanvullen...kijk nog eens naar de video, herkent u iemand met een aardige anekdote: alstublieft laat Noordwijk via de mail meegenieten,  ff geen Covid ellende!

vrijdag 5 februari 2021

KAN VRIEZEN OF DOOIEN

Het komende weekend kan het gaan vriezen of dooien. Deze blogger hoopt op een minimum van 10 graden, maar mocht het onverhoopt toch de aangekondigde koudegolf worden die ons als waarschuwing wordt gegeven ANNO HET JAAR  MMXXI valt te verwachten dat gezien COVID 19 ons best voor nog meer rampen kan verblijden. Misschien wordt het wel weer neet zo gezellig al die berucht winter van 1962/1963, toen het hele land ook geheel en al ontregeld was
We hopen er het beste maar weer van. 
En het kwam allemaal toch goed! Heel Nederland stond op de schaats! Bij ons op het baantje aan de sloot was het pret. geniet mee, maar nu met de zon en die stralend blauwe hemel gaan we verder met ons bestaan. 

dinsdag 2 februari 2021

BEROEMD ZIJN: HOE LEUK IS HET!Een verzetje op zijn tijd. Wie heeft daar nu geen behoefte aan?  FF heel iets anders dan de gewone dagelijkse sleur. Eigenlijk volkomen dwars aan het vreedzame karakter van een begripvolle en vriendelijke uitnodiging  om er eens super keun tussen  uit te gaan.  Je  stemt luid juichend toe 'Yes'  maakt een vreugdedansje met je vriendjes, maar dan, slaat de feestelijke stemming om en kleurt naar een grimmig geschreven oproep tot strijd:  "VERZET-JE". 


Wat heeft het je gebracht in je leven? Een open vraag waarschijnlijk volgt er nooit een antwoord aan zijn interviewer. Waarom ook.  Waarom een antwoord geven aan een ouwe wereldburger van gevorderde  levensjaren nog altijd volkomen bij zinnen  naar mijn mening. Totdat tot mijn verbijstering op zaterdagmorgen ll. te 10 uren vm de voordeurbel schelt(td). Ik ruk alle veiligheidssloten en kettingen los , op één na (doet u OUDERE bewoner vooral DE DEUR NIET OPEN.  Dat doe ik wel, en zie een soort kruisridder, in een wapperende vuilnis zak voorzien Maltees Rood Kruis mij vriendelijk van achter zijn mondkapje toe knikken. Beetje jong nog! Hij zegt in naam van het Rode Kruis en samenwerking met de Gemeente Noordwijk een inbreuk te mogen doen op mijn bejaarde leven. Hij stopt een puzzelboekje in mijn  hand ook een vragenlijst. Doet best pijn, dat geduw door die supersmalle kier in de deur.  Komt mij door veelvuldig en veelal niet vergoed (nee hoor moet u voor bij de politiek zijn}  medicijn gebruik, nog op heel wat blauwe plekken te staan Ach je leert er mee te  leven deelt professor dr  mij in een zeer persoonlijk onderhoud mee....... Ik kijk vluchtig het boekje in. Bent u eenzaam? Was het maar waar . Het is de meest voorkomende puzzel in mijn drukke leven. Maar gelukkig komt het antwoord al op he volgende blad. De UITLEG van wat een puzzel is. Nu Werkt helaas mijn printer niet. Hij gaat er even uit om te synchroniseren. Ik volg zijn voorbeeld. Maar morgen kom ik hier terug. Daar wordt ik blij van!!!!! 
  

maandag 22 juni 2020

Jan Kemp in de Kranten

 
Advertentie Op den 28 Januarij 1823, des voormiddags ten elf uren, zullen te Noordwijk-Binnen, in het Hof van Holland in het openbaar geveild worden: Drie kapitale VISSCHERS BOMSCHUITEN, met Masten, Zeilen, staande en loopend Want, en aan derzelver Kust- en Haring-Vischtuig en verder Toebehoren, volgens Inventaris; de gemelde Vaartuigen staan te Noordwijk aan Zee aan het Strand, en kunnen daags voor den Verkoopdag met derzelver Inventaris bezigtigd worden. Nadere informatiën zijn te bekomen bij JAN KEMP, te Noordwijk aan Zee.
Bron:Opregte Haarlemsche Courant,16-01-1823

Advertentie Op den 28 Januarij 1823, des voormiddags ten elf uren, zullen te Noordwjjk-Binnen, in het Hof''v. Holland, in het openbaar geveild worden: Drie kapitale VISSCHERS BOMSCHUITEN, met Masten, Zeilen, staande en loopend Want, en al derzelver Kust- en Haring-Vischtuig en verder Toebehoren, volgens Inventaris; de geilde Vaartuigen liaan te Noordwijk aan Zee aan het Strand, en kunnen daags voor den Verkoopdag met derzelver Inventaris bezigtigd worden. Nadere informatiën zijn te bekomen bij JAN KEMP, te Noordwijk aan Zee.
bron: Opregte Haarlemsche Courant
23-01-1823


23-11-1848 OPENBARE VERKOOPING te Noordwijk aan Zee, op Maandag den 27 sten November 1848, des Voormiddags ten 11 ure , om Contant Geld, van 55 LASTEN HAVER, meerder of minder beschadigd, afkomstig van de lading van het op den 8 sten November 1848 aldaar gestrande Smakschip CATHARINA ELISABETHA; alsmede onmiddellijk daarna, van het HOL of CASCO van voornoemd Schip, met deszelfs Staand en Loopend Want en verdere Inventaris. Alles dagelijks aldaar te bezigtigen, terwijl nadere inlichtingen zijn te bekomen bij KRANENBORG en ZONEN, Kargadoors te Amsterdam, alsmede bij den Notaris Mr. C. C. VAN DER SCHALK en de Heeren J. KEMP en W. VAN RYN, te Noordwijk.
Algemeen Handelsblad

woensdag 17 juni 2020

BADKOETSENMAKERIJ TER HEMELVAART

donderdag 8 oktober 2009

Badkoetsen


,nOORDWIJK AN
Badkoetsen. Belangrijke bron van inkomsten voor de Noordwijkse inwoners. Je kon ze timmeren. Je kon ze pachten. Je kon ze verhuren. Je kon ze te kort komen aan het begin van het seizoen. Je kon ze op de Boulevard stallen bij slecht weer. Je kon er enorme ruzie over maken zoals in de 'Noordwijkse Strandaffaire'. Je kon ze leegstelen. Het is slechts een korte bloemlezing van wat je met een badkoets kon. Maar van der Loo en Christiaansen maakten ze. Gewoon, in de badkoetsenmakerij, van hout!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten


woensdag 3 juni 2020

Noordwijk, daar hou je van

zaterdag 21 november 2015


De Competitie, Noordwijk 21 november


De gratis huis aan huis bezorgde glossy Nex valt op de deurmat met op de voorpagina een stralende Britta die het Noordwijk-Glamour-Winterseizoen aankondigt.........sprankelende versieringen sieren Noordwijk met fonkelende kerstverlichtingen.........zou er bijna het zonnige zuiden voor laten schieten. Terug naar Britta. Lid van de hier al eerder bezongen architectenbroers  Hans en Ben van Egmond....... neefjes van ooms kant uit een ver verleden en deelde Britta's moeder niet dezelfde school aan de Hoogwakersboschstraat?  Trots op zulke talenten. Maar hoe zit het nu met dat boek over Noordwijkse Architecten............wordt de hoogste tijd denk ik zo!
Het is de titel van de aflevering 21 november 2010..........en tot mijn schrik is er nog altijd geen " Noordwijk en haar Architecten " te vinden in  "Boekhandel van der Meer"! Wat is het probleem....geen fondsen? Bijdrage van de gezamenlijke Noordwijkse Architecten?  Drukken op milieu vriendelijke manier.......altijd goed voor een subsidietje........gebrek aan belangstelling? Dat zal het allemaal niet zijn........Tijd. De belangrijkste ontbrekende factor op dit moment.........projectje trekken?  Wie O wie.........Prachtige opdracht voor een nieuw boekje in de serie Noordwijks Verleden: Noordwijk en haar Architecten. Een boek dat er al lang had moeten zijn! Maar goed, bij deze dan: de aftrap. Beginnen we vandaag met de broertjes van Egmond , Hans en Ben -lang geleden draafden wij nog eens gezamenlijk achter de geiten van ome  Bernard aan,  Noordwijkse Huizen verbaast zichzelf over des mensens geheugen

Genoeg daarover!
Verder nu met de architecten om er zo maar eens een paar te noemen: Oud; Dammerman; Jesse; Drexhage; Langhout; Lang; Teunisse; Warners; Tol; Mulder; Paardekooper; Hanrath; Liefferinck; Brandes; van Tubbergen; van Schaik;  Lansdorp; Lengkeek; van Vliet; Hartman; van Manen; Löning en het half miljoen anderen dat hier nog ontbreekt en last but not least Adriaan Weissman........prachtige expositie moet dat opleveren, foto's en materialen. Doen! Mailen mag!