zaterdag 8 januari 2011

Blijde Intocht 1911


                                                    Feest! Blij werden ze ervan, de inwoners van de beide Noordwijken: de feestelijke intocht van de Graaf van Limburg Stirum en zijn jonge echtgenote. De Voorstraat stond vol met volk en ook in de Kerkstraat dreven drommen mensen de voorname stoet voort.