woensdag 11 maart 2015

De Competitie, Noordwijk 11 maart
Katwijk en Noordwijk één?
De correspondent der N.Crt. te Katwijk schrijft: Schreven wij voor eenigen tijd dat Katwijk aan Zee in minder gunstigen toestand verkeerde, wat betreft de uitbreiding der badplaats, thans kunnen wij eenige verandering melden. Algemeen ordeelde men uitbreiding van Katwijk aan den Noordkant wenschelijk. Maar men moest over den Rijn gaan. Wij raadden indertijd aan, om te beginnen met een complex van straten aan te leggen, dan zouden vanzelf de bouwers volgen. Dit behoeft nlet. want de in ons land welbekende kunstschilder, de heer Willy Sluiter, is in onderhandeling met het Domeinbestuur getreden over een terrein ten Noorden van de Rijnmonding. Daar zal een groote villa verrijzen. En wanneer wij dan even onze fantasie laten gaan, dan zien wij in de toekomst een boulevard aanleggen tussen Noordwijk aan Zee en Katwijk aan Zee. Een electrische tramverbinding tusschen blijde plaatsen en een reeks van villas en hotels aan den zeekant op de duinen. Al deze dingen behoren niet tot de onmogelijkheden en we twijfelen dan ook geenszins of, nu er één schaap over den dam is, volgen er meer. Het begin is er, en nu is nu aan de gemeentelijke autoriteiten, om deze plannen in de hand te werken.

Het Centrum 27-09-1912

Het lijkt verre toekomstmuziek, in 1912.....Katwijk en Noordwijk één......maar toch, die villa is er gekomen.....Niet alleen die van Willy Sluiter maar ook voor die andere kunstschilder terug naar de 11de  maart in de Blog Noordwijkse Huizen: Noordwijk aan Zee, Villa's in de Duinen en naar Dochter Sigrid Munthe in de naar zijn dochter vernoemde Villa van kunstschilder Morgenstjern Munthe.....


Mocht u deze afbeeldingen in kleur willen bewonderen klik dan even door naar  deze blog.  Als beloning voor al uw doorzettingsvermogen voor het lezen van de blog Noordwijkse Huizen een vrolijk tafereeltje van de wandeling door de duinen met 'n helpende hand  van Willy Sluiter........blijft het toch weer heel gezellig!