woensdag 6 mei 2009

25 juni 2019, Noordwijk 200 JAAR Badplaats

Op 25 mei 1819 adverteert Jan Kemp in de Leydse Courant met de aanbieding van een nieuwe in Engeland vervaardigde Badkoets ten behoeve van het nemen van een KOUD ZEEBAD. We mogen Mijnheer Jan daarom gerust beschouwen als de grondlegger van onze fraaie Badplaats.

Als datum nemen we even 25 juni aan, een maand na de plaatsingsdatum van de advertentie, en ook, omdat die dag, Noordwijkse Huizen heel goed uitkomt.
Gemeente Noordwijk. Maak er een groots feest van: 25 juni 2019: NOORDWIJK 200 JAAR BADPLAATS.

Dus, nog even de samenvatting: Niet in 1866 maar reeds in het jaar 1819 is er sprake van de mogelijkheid tot het nemen van een koud zeebad door gebruik te maken van een Badkoets die Jan Kemp- ter promotie van de Badplaats Noordwijk- uit Engeland over heeft laten komen. In jaartallen: 1819; de Badkoets komt bij Noordwijk in het land!

TER AANVULLING:
Het Badbedrijf was in leven geroepen maar de Badplaats moest nog geboren worden. [naar Jan Kloos]

Zoals u kunt lezen in dit krantenartikel geeft Burgemeester Van de Mortel duidelijk uitleg over het tijdstip van ontstaan van de Badplaats -1885- en het Badbedrijf -1866-. Volgens deze lezing zou dus met het halen van de badkoetsjes uit Scheveningen voor het eerst van badbedrijf kunnen worden gesproken. Dat dient dan met het oog op het badkoetsje van Jan Kemp ten rechte 1819 te worden. Het Badbedrijfjubileum kan dus met een gerust hart in 2019 worden gevierd. De Badplaats volgt dan als jubilaresse in 2085, maar van die festiviteiten zal Noordwijkse Huizen dan geen 'levend' ooggetuige verslag doen!

naschrift:
lees ook het blog bericht van 6 januari 2010
Nieuw voorstel: Viering jubileum 200 jaar Badbedrijf van 20-02 tot 20-12 in het jaar2020 met een hommage aan allen die de Badplaats groot hebben gemaakt!
Super naschrift:
Is toch 150 jaar gekozen met als voorlopige datum 25 juni 2016............zet dus de visserstrui maar op de pennen.....er is nog tijd!