zaterdag 21 januari 2012

Lievegoed en de VNG

De Vereeniging van Nederlansche Gemeenten heeft gisteren haar algemeene vergadering gehouden in het Palace Hotel te Noordwijk . Hier de voorzitter en secretaris in gezelschap van de burgemeester van Noordwijk de heer J.M.B.V. van de Mortel. A.J. Lievegoed, chef van de regeeringspersdienst, heeft er een voordracht gehouden.