maandag 27 augustus 2012

Tilla Durieux in Noordwijk

In gesprek met Tilla Durieux, gehuwd met de bekende kunsthandelaar Paul Cassirer, zij verblijft regelmatig in Noordwijk.
"Een houten poortje in een hooge, dichte haag.... een diepe tuin met oude boomen, een verweerde duiventil en dartele jonge honden.... een laag, breed huis aan het Spaarne, dat uitziet op golvende korenvelden en statige boomen.... Dit alles is voor Durieux het groene eiland, dat in de branding van de groote stad haar rust belooft.. Men heeft beweerd en een glimlach speelt om den vollen mond , "dat ik al meer dan twintig jaar in Holland mijn vacantie doorbreng; dat ik in 1903 of daaromtrent Noordwijk zou hebben ontdekt. Das stimmt nicht ganz. In 1903 zat ik nog op de schoolbanken. En wat de eer van de ontdekking betreft, die komt mijn man toe In 1905 streek hij, vermoeid en overwerkt, in Scheveningen neer. Hij vond het er druk, te druk. Toen, op een strandwandeling met Liebermann, belandde hij in Noordwijk dat nog een visschersdorpje was in den allerbesten zin. Twee jaar later had hij er een eigen huis en weer twee jaar later, in 1907, trok ik met hem erheen. Sindsdien kwamen wij er elken zomer, totdat de oorlog aan die reis een einde maakte. Wij konden Holland niet bereiken, de tijden waren onzeker, de blanke villa op den duintop werd verkocht.
Toen ik later weer in Noordwijk kwam, heb ik bij het zien van ons lieve,oude huis tranen met tuiten gehuild. En heel duidelijk wist ik van dat oogenblik af als mijn liefste wensch: het bezit van een groot, wit huis met groene luiken. Twee jaar geleden werd Tilia Durieux' wensch vervuld. Ergens, achter den Haarlemmer Hout, waar nog wat oude, rustige buitenplaatsen verspreid liggen, heeft zij haar -witte huis gevonden.... En kostelijke schatten bergt het nu. Schatten aan schilderstukken, aan boeken, aan beeldhouwwerk. Daar hangen aan de muren, meesterwerken van Liebermann en Monet, van Corot en Van Gogh, van Cézanne, Courbet, Manet en andere beroemde schilders uit vroeger en later tijd. Wie beter dan Paul Cassirer, kunstkenner bij uitnemendheid, kon beter de smaak van zijn echtgenoote leiden, toen bleek dat meer en meer haar voorkeur uitging naar de schilderkunst ? "

Van al haar prestaties maakt deze film van Fritz Lang een heel mooi bruggetje  naar de "spectaculaire" Nationale Ontvangst van André Kuipers op 30 augustus tussen 14.00 en 17.30 op de Koningin Wilhelmina Boulevard in Noordwijk.