maandag 9 april 2018

Noordwijkse Huizen: Een Vorstelijke Prent


H. M. de Koningin-Moeder te Noordwijk.
(Bron: Het nieuws van den dag : kleine courant:20-04-1914)
Onze correspondent schrijft ons: 't Schijnt voor Noordwijk de week van veel maar ook van hoog bezoek te zijn. Genoot ons dorp Donderdag de hoogste eer, bezocht te worden door H. M. de Koningin, Zaterdagmiddag tusschen 3 en 4 uur reed de koninklijke auto wederom den Pickéweg af naar Noordwijk aan Zee. Ditmaal zat daar ook de Koningin-Moeder in met klein gevolg H. M. stapte bij den Koepelweg insgelijks uit den auto, om wandelend te genieten van het onvergelijkelijk schoon panorama over de steeds in kleurenrijkdom toenemende bollenvelden. Nadat H. M. op haar gemak de velden bekeken had, steeg zij weer in den auto en verliet ons dorp in de richting Haarlem.

Trouwe lezers.........kijkt u in de loop van de week nog even naar een volgende aflevering van de  Blog Noordwijkse Huizen!!! Doen! U wordt er beslist ontzettend blij van..........