zaterdag 17 maart 2012

Daar Komt de Schutterij

De standvastigheid van Oranje, de schranderheid der Vorstin, de krijgsdeugd van Brunswyk en de laffe vlucht der valsgenaamde Vrijheidszonen waren aanleiding tot blijdschap en dankbaarheid aan God!
Het is de Hof Courant die het nieuws brengt van de te Noordwijk gehouden uitmuntende Wapenoefening en Statelijke Afvuring van de aan God, Oranje en  Het Vaderland der getrouwe én loffelijke Schutterij onder het dappere aanvoerderschap van de Heer Joseph de Veer. De Statelijke Oefening werd gehouden onder het toeziend oog van Hollands braave Ridder de Hoog Welgeboren Heer  Jonkheer Gerlag Jan Doys, Baron van der Does, Heer van beide de Noordwijken, Langeveld, Offem, de Lier, St. Anthony's Polder etc, etc, etc.  Wie die weerbare mannen dan wel waren? U kunt ze vinden op bladzijde 74 van  de door Herman Schelvis bewerkte lijst uit 1784! Mooi stuk uit het hoofd te leren vaderlandse geschiedenis. Kom u morgen overhoren! Wat u zich nu van dit alles moet voorstellen?  Dapper en  mooi van die weerbare mannen van toen! Een soort van "Dad's Army".

Geen opmerkingen:

Een reactie posten