donderdag 1 november 2012

Van Wagenmakerij tot Kraamcentrum


 Voorheen de Wagemakerij van de gebrs. van der Loo aan de Nieuwe Zeeweg nummer 12 wordt ten overstaan van Notaris W.S. Jongsma te Leiden geveild voor de somma van f 22.000,--. Koper is de heer G.Vogelaar, wethouder der gemeente Noordwijk. Voor hetzelfde bedrag wordt het pand doorverkocht aan het Kraamcentrum van het Groene Kruis, afdeling Noordwijk voor welk bedrag het Kraamcentrum een hypotheek voor het volle koopsom heeft opgenomen bij de Spaarbank voor Noordwijk eo, voor welk bedrag de Gemeente zich borg heeft gesteld.