zaterdag 7 december 2013

Hoofd- en Verschillende Bezwaren

Vandaag een hersenkrakertje waarover u het hele week-end mag knarsen. Uitbreiding van Noordwijk, maar dan van precies 75 jaar geleden. Lees en geniet!
Vandaag laat Noordwijkse Huizen u een stukje krant zien van op de dag vijfenzeventig jaren geleden! Op 7 december 1938 stond de krant bol met de bezwaren die vanuit Noordwijk waren ingebracht tegen het ""Plan van Uitbreiding", vastgesteld door den raad der gemeente Noordwijk bij zijn besluit van 9 November 1937. Het plan omvat o.a. den bouw van huizen, den aanleg van wegen en parkeertereinen.
N.V. Duinexploitatie-maatschappij 'De Toekomst' wil een andere plek voor de parkeerterreinen en moet naar haar mening wel 'een overdreven groot gedeelte van haar eigendommen voor de aanleg van een park afstaan.
de N.V. de Hollandse Internationale Handelmaatschappij 'Holfina' acht de plaatsen voor de parkeerterreinen onjuist.
Mr. E.P. Briët, zeide dat door dit uitbreidingsoplan de landgoederen  Groot Offem en Klein Offem van zijn cliënt L. de graaf van Limburg Stirum, zullen worden gescheiden!
 Mr. J.C.A. Everwijn vreest de provincialen weg en de uitbreidingsplannen.
De N.V. Maatschappij tot Hotel-Exploitatie 'Huis ter Duin'kan zich ook al niet vinden in het geprojecteerde parkeerterrein onder villa 'Zeekant'. De oude zeeweg is geheel bebouwd.
De N.V. Maatschappij tot Exploitatie van Onroerende Goederen, N.O.M.O.S. te Rotterdam en de vereeniging 'De Noordwijksche Zuidduinen', voeren als bezwaren aan dat de randrijweg voor auto's door de Zuidduinen 15 meter breed zal worden. Een andere weg heeft ook niet de goedkeuring.
Wel zegt de pleiter, mr. A. Noest Trinité, heel goed te begrijpen, dat er aan onze kust ook "actieve recreatie" moet zijn, want niet iedereen komt in Noordwijk om te mijmeren, maar de veiligheid moet gewaarborgd blijven en ook het bijzondere karakter van deze badplaats.
Maakte je deel uit van het Engelse Parlement zou je hier een luid  "Hear, Hear"  laten horen.
De burgemeester tevens voorzitter van de vergadering kon niet op alle opmerkingen ingaan en laat het woord aan de de hoofdinspecteur van de volksgezondheid de heer Kiers, die zeide dat uit de chaos der meeningen een keuze is gedaan, die in alle opzichten "aanvaardbaar(d)" is.
De voorzitter besluit, nadat nog enige vragen zijn gesteld én beantwoord, de vergadering.
Hoe héééél anders dan een vergadering anno nu, zoals bijvoorbeeld bij de uitbreiding van de Hotels van Oranje.