vrijdag 20 december 2013

Noordwijkse Huizen Jaaroverzicht 2013: Hoge Hoeden

Noordwijkse Huizen Jaaroverzicht 2013: Hoge Hoeden. Festiviteiten ter gelegenheid van de opening van het Flora Park te Noordwijk 1932
BLOEMEN EN HOOGE HOEDEN. Te Noordwijk werd gisteren, ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan der afd. Noordwijk van de Ver. tot Bevordering der Bloembollencultuur, de vollegronds-bloemententoonstelling „Florapark" door den minister van Binnenl. Zaken en Landbouw geopend.

1. Jhr. mr. Ruys de Beerenbrouck ; 2. de heer Van der Meer, voorz. der afd. Noordwijk,; 3. jhr. mr. dr. Van Karnebeek, ;4. de heer Van de Mortel) burg. van Noordwijk.