dinsdag 12 april 2016

Badplaats Noordwijk, 150 Jaar Jong: Prenten Huis ter Duin 1887-1937


Een verzameling prenten, aangeboden door de directie van "Huis ter Duin"ter gelegenheid van het Jubileum 1887-1937
4. Gezicht op de Achterzijde van Noordwijk op Zee van de Zuidduinen gezien.
Ets van H. Spilman, 18e eeuw.

Het begin van de Badplaats......moeilijk de exacte datum te kiezen......zolang het bestaan maar wordt gevierd zult u mij niet horen klagen.......te meer te beter, zou mijn grootje trots verklaren, haar talrijke nageslacht in ogenschouw nemend. Kies je voor de eerste Second Hand Engelse badkoetsjes van Jan Kemp in 1819, per bomschuit overgevaren of de investerende avonturiers met een visie in bezit van of op zoek naar het grote geld...van eind 19e eeuw ? Elke dag  is goed, zolang het maar een feestdag is. Vandaag een blik op het pré - Tappenbeckse Huis ter Duin en Jan Alle Bientjes als uitvoerder van het project.

Blog Noordwijkse Huizen zaterdag 29 november 2008


Huis ter Duin :Feestelijke Opening 16 juni 1885

Het Huis ter Duin werd flink in de bloemetjes gezet zoals uit deze fraaie 'prent' blijkt. Eindelijk was het dan zover! De feestelijke opening op 16 juni 1885!

De Rijnbode van 24 mei 1885 geeft kennis van de blijde gebeurtenis: 16 juni a.s. opening van het Bad-Hotel "Huis ter Duin" de volgende annonce spreekt al van 21 juni 1885, duidelijk vertraging bij de oplevering.

De gasten konden arriveren, met tramladingen vol, want de tramlijnverbinding is ook klaar inmiddels! Mijnheer Bientjes en Mijnheer Deinum kunnen verder alles voor u regelen. Zegt het voort, zegt het voort....

Blog Noordwijkse Huizen: woensdag 29 juli 2009


Noordwijk en Jan Alle Bientjes

Noordwijk kent als Badplaats heel wat stichters. De namen van Burgemeester Pické, van Konijnenburg en Tappenbeck staan genoteerd. Nu ook nog een 'Ontdekker van de Badplaats'. Het houdt óók nooit op! Vandaag laat 'Noordwijkse Huizen' u kennismaken met de heer Jan Alle Bientjes . Geboren op 26 april 1848 te Hellevoetsluis en overleden op 4 januari 1931 te Amersfoort. Voor zover de begin en einddatum van een meer dan boeiend leven. Een bloemlezing:


Blog Mijn Noordwijkse Afkomst: zaterdag 19 juni 2010

Jan Alle Bientjes  schrijft een boek over het veelbewogen leven van de weduwe Bulkley ter ondersteuning van de  rechtszaken die zij voert in het belang van haar kleinkinderen in de nalatenschap van haar dochter. Alle verwikkelingen rondom de affaire zijn voor u samengebracht in de Bulkleyblog. Welke treurige geschiedenis zich laat lezen als het droeve verhaal van Victor Hugo bekend als de  "De Ellendigen".

HUIS ter DUIN en Jan Alle BIENTJES , ze hebben iets met elkaar te maken. Zonder Jan geen Huis ter Duin zou je zelfs kunnen stellen! Creatieve en talentvolle mensen verzamelden zich in Noordwijk zo rondom het jaar 1900. Dichters, schilders, schrijvers, architecten, speculanten en schoolmeesters. waaronder Jan Alle Bientjes. Hij beschreef het leven van Mevr.de Wed.Bulkley, ook van hare jeugd, opgedragen aan haar Kleinzoon en Petekind, Henry William Hoek .Laat die brave Hendrik nu ook nog eens de Allereerste Ski-Kampioen te zijn geweest! Ook over zijn afkomst is er nog meer op internet terug te vinden! Nu nog het boek op de kop zien te tikken met de avonturen van de familie Bulkley !