dinsdag 10 januari 2017

De Intuïtie van de Noordwijkse Blogger; Kleurrijk Prentenboek aflevering 2


Johanna van Konijnenburg, zij is te vinden in het tweede deel van het artikel   over de familie van Konijnenburg te Noordwijk en in de overzeese gebiedsdelen, als "bruid met de handschoen van B.H. Bussink  Mocht u belangstelling hebben voor  de bewijsstukken waarop dat artikel is gebaseerd, blogt u dan even terug naar  Noordwijkse Huizen en blik dan voor de lol ook  eens 176 keertjes terug naar uw bronnenmateriaal........Noordwijkse Huizen zal het niet verklappen......maar, een jaar geleden vroeg Noordwijkse Huizen aandacht voor de familie die als grondlegger van de badplaats Noordwijk wordt gehonoreerd, niet helemaal correct. Reder Jan Kemp was de allereerste man die de badkoetsjes naar Noordwijk bracht. In 1822 om het maar eens precies te noemen. Misschien kans op een herkansing? Blijf er uw aandacht voor vragen.!!!En morgen duiken we weer in de archieven van de familie van Konijnenburg........treurige omstandigheden, doemen helaas aan de horizon!