woensdag 22 februari 2017

De Intuïtie van een Noordwijkse Blogger: Jacques Urlus Goes Big Apple


uit:Op de hoogte jrg 20, 1923 [volgno 2]
·         01-01-1923 (schatting)
In het "Kunstnieuws" van het Rotterdamsch Nieuwsblad van 18 oktober 1915 is te lezen over 
"Jac. Urlus. optreden in New York:
"Naar wij vernemen, zal. Jac Urlus Vrijdag a.s. alhier aan boord van de „NieuwAmsterdam" naar New-York vertrekken. waar hij van November tot Mei alleenheerscher zal zijn in liet Duitsche heldentenor-repertoire in de Metropolitan Opera. De Wagner-Vereeniging Amsterdam - In de a.s. opvoeringen van Die Walküre door de Wagner-Vereeniging zullen optreden: als Siegmund. Vogelstróm; als Hunding. Wilh. Fenten: als Wotan. Walter Soomer; als Sieglinde. Maud Fay; als Brünnhilde. Edyth Walker; als Fricka, Bender-Schäfer; als  de acht Walküren. de dames Heeris von Saber. Menage Challa, Viotta-Wilson, Gimbrère, Wendelaar-Mader. Steelink. Bleyenburg en Dresden-Dhont."
Op de hoogte jrg 20, 1923 [volgno 2]
·         01-01-1923 (schatting) 
 Mocht u mee willen reizen met deze Noordwijkse ingezetene....... naar New York met de Nieuw-Amsterdam en/of de Noordam.....eind 1915 tot  mei 1916.....haast U  op 6 juni 1916 wacht Urlus  in Nederland opnieuw Tannhauser:  
"Men meldt vanuit Amsterdam: , Naar wij vernemen, zal de rolverdellng bij de uitvoeringen van Tannhauser door de Wagner Vereenging onder leiding van mr. Henri van Vloten, op 13 en 17 Juni as, de volgende zijn: Landgraff Paul Enpler. Tannhauser: Jac. Urlus." (bron de Arnhemsche courant van 05-09-1916)
Trotse Pauw tegeltableau  gered uit de niet meer bestaande Villa Kareol, ooit gebouwd voor Jacques Urlus v'óór zijn vestiging in Kareol te Noordwijk.
Nog even aandacht voor een spannende geschiedenis -verteld door © Tjako Fennema,