zaterdag 1 april 2017

De Intuïtie van een Noordwijkse Blogger op 1 april: Landbouwwerktuigen uit Lisse

 
1 april 2017............was moeilijk aan inspiratie te komen.......vandaar een bezoekje aan buurgemeente Lisse, daar was gevestigd in de als huwelijksgeschenk voor zoon Karel Grullemans door vader Cornelis Grullemans, gebouwde Villa Wildlust een landgoed met een verdwenen Kasteel dat dé locatie bij uitstek bleek voor een ultieme 1 april mop anno 1920. Daar, in die omgeving  moet je dus zoeken voor een prachtige 1 april mop!
Grullemans levert naast ananassen en bloembollen ook nog  prachtige opnames van  het daar gevestigde bedrijf aan de Voorstraat in Noordwijk Binnen.
"Deze foto is van  1893  aan de achterkant van de zaak J J Grullemans die er ook opstaat met zijn personeel  o.a Jeroen Koelewijn  en de dienstbode met zijn 2e zoon Dominicus .De zaak wordt in 1898  verkocht aan Van Eeden . Rechts ziet u wat later Garage Brouwer wordt .Het kleine huisje is nu Part bezit ,maar ze hebben aan de voorkant de erker er afgehaald .Achter het kleine huisje ziet u het dak van wat nu nog steeds van Eeden is aan de Voorstraat in Noordwijk Binnen . Grullemans met bolhoed staat voor de schuur die hij in 1992 gebouwd heeft. "
Het lijkt de achterkant van onderstaande foto die me in de mail toekomt. Met de tekst erbij. Zo werkt het met de geschiedenis van Noordwijkers door Noordwijkers. Foto's met bijbehorende verhalen die een laadje van het dressoir bewaard worden, maar nu zichtbaar zijn voor een groter publiek! Keun is dat!
[ die dan  op zijn beurt weer een zoon is van bloembollentycoon  Grullemans uit de Noordwijkse Voorstraat]  Nazaat uit het Grullemans Imperium ..........kwekers in Kassen en Bollen,  van annanas tot tulp!  Ook leuk!
Doet u het met deze herhaling uit de blog van 1 april 2014 maar vergeet ook niet het zoekvakje in te vullen met 'Grullemans' Nog veel leuker!!!!

1 April Moppen

bron; t Centrum: 

DEMONSTRATIE:H.H. Belanghebbenden worden uitgenodigd tot het bijwonen eener belangrijke , Demonstratie, welke Donderdag gehouden worden zal, met de reeds in Limburg zeer gunstig bekend staande „oliemotorhandploeg" van de Nepò-Olegnire-fabrieken van Landbouwwerktuigen te Praag. De motor wordt gedreven door allerlei soorten olie, als raapolie, lijnolie, lampolie, en petroleum. In de practijk is de merkwaardige ontdekking gedaan, dat het meeste resultaat bereikt werd, indien gestookt werd met petroleum, waarin op elke liter een flaconnetje van de algemeen bekende Haarlemmerolie vermengd is. Tengevolge hiervan is de ploeg in sommige streken van Limburg bekend onder den eigenaardige- en karakteristieken naam van Haarlemmerolieploeg. De demonstratie vindt morgen plaats om 10 uur precies, op een tuin te Lisse in! de nabijheid van het kasteel „Wildlust" en de Zwarte Laan. Dichtst bijzijnde halten der stoomtram Lisserbrug en Nachtegaal. Alle nadere inlichtingen worden gaarne mondeling en schriftelijk verstrekt door L. l. R. Panee, Amsterdam, generaal-agent voor Nederland en Koloniën van de Nepò-Olegnire fabrieken van Landbouwwerktuigen te Praag. De datum 1 April was weggelaten, om geen argwaan te verwekken. Verschillende personen zijn er ingevlogen. Aldoor gingen menschen af en aan om achter het kasteel „Wildlust" van een schoon vergezicht van bloemenvelden te genieten doch niet van een Haarlemmerolieploeg. Over het algemeen vatte men de grap van de vroolijke zijde op, al meesmuilde een enkele van flauwe grap. Zelfs de van verst wegkomenden betreurden het uitstapje bij het schoone weer niet. Noordwijk, Voorhout, Sassenheim, Hillegom, Rijnsburg en nog andere plaatsen leverden „belangstellenden" zoodat zeker toch een 80 personen telkens in groepjes op de „Zwarte Laan" bijeen stonden, elkaar troostend over de „strop". Bij goed nalezen van de advertentie had men tot de oplossing van de rebus die de advertentie bevatte kunnen geraken, door den fabrieksnaam en dien van den generaal-agent van achter naar voren te lezen. De oplossing luidt dan aldus: Nepo-Olegnire = eringeloopen. L. I. R. Panee = een April. Alzoo: Er ingeloopen (op) één April.