maandag 20 februari 2012

De Zwarte Leeuw

Men zal op Maandag den 27 December 1779, ‘s namiddags ten 5 uuren, te Noordwyk Binnen, ten Huyze van Dominicus Conynenburg, veilen en verkoopen een HERBERG, genaamd DE ZWARTE  LEEUW, voorzien met verscheiden Kamers en Vertrekken, Stallingen voor 16 Paarden, Koe-Stal, Wagen-Huys, Schuur, Erve en Werven met een Overdekte Kolfbaan daar agter aan, geleegen aan de Noordwyker Hoek, onder den Ambagte van Voorhout, hebbende een allerfraaist Gezigt over de Landeryen en dorpen daar rondom geleegen, alwaar de Trekschuiten van de Steden Leyden en Haarlem vice versa alle uur passeeren; mitsgaders diverse Partyen zoo WEY-HOOY- als TEEL-LANDEN, te zamen groot met den anderen omtrent 27 à 28 Morgen, alle geleegen onder den Ambagte van Voorhout voornoemt: Zynde inmiddels de gemelde herberg uit de hand te Koop: kunnende dagelyks worden bezigtigd: Te bevraagen by PIETER KLYNENBERG te Noorwyk voornoemt.
Ook een mooie Herberg, maar in Voorhout gelegen en niet te Noordwijk aan Zee....schijnbaar een ander pand. Ook wel mooi én groot....!
Een bescheiden advertentie in de Oprechte Haarlemse Courant van 24 januari 1804: "Uit de hand te Koop: een Neeringrijke Herberg, genaamd De Zwarte Leeuw, staande te Noordwyk-aan-Zee, voorzien van vescheidene Vertrekken, Koeijen en Paarden-Stallingen, item Wagenhuis en verdere Getimmertens; te bevragen by den Eigenaar in voornoemden Herberg. Misschien had die zwarte leeuw iets te maken met het familiewapen van  het geslacht van  Boeckhorst . Klik de link aan en geniet van de collectie gegevens bijeenverzameld door Frans Angevaare: mooi om je er eens in te verdiepen!
 Wapens Huis Boeckhorst

Geen opmerkingen:

Een reactie posten