maandag 2 juli 2012

Flora Paviljoen 1932 van G.H. Krau

Georg Hendrik Krau tekent voor het ontwerp van het Flora-Park Paviljoen op de lente-bloemen-tentoonstelling te Noordwijk in het jaar 1932. U kunt er lunchen in het restaurant dat door de heer Batenburg van het Leidse restaurant "Zomerzorg" wordt uitgebaat,  te midden van bloeiende bloemen onder begeleiding van de welluidende klanken  van het Hongaarse Ensemble van Ferry Guyally met op hun repertoire ook de door Polman gecomponeerde Floramarsch.

 'Op een voordeelig saldo mag  worden gerekend. Vooral in dezen tijd een mooi succes.' helaas is de tentoonstellingsgrond niet langer beschikbaar en  de terreinen zullen worden ontruimd, ook het restaurant wordt afgebroken maar vindt een nieuwe bestemming: als noodgebouw voor het recent in Leiden afgebrande café restaurant Zomerzorg van uitbater Batenburg. "Happy End"!