zondag 1 juli 2012

Nieuw Gebouw Apost. Genootschap

Nieuw gebouw in Noordwijk voor Apost. Genootschap.
"Zie ik maak alle dingen nieuw". Allen welkom in het zaaltje van krau aan de Julianaweg. Spreker is de heer J. Voorhoeve van den Haag.  Misschien wel familie van de heer J. Voorhoeve thans wonende te Noordwijk.