vrijdag 6 juli 2012

Vreselijk Ongeval in Marezate


Een keukenmeid van den heer Waller, die een villa bewoont op den Zuid-Boulevard, is in brand geraakt, naar men vermoedt door spiritus, want in den keuken hing een erge spirituslucht. Van een ooggetuige vernamen wij, hoe alle kleederen geheel verbrand zijn. Het verbrand lichaam had het aanzien als was het geheel met witte asch bedekt. Hoe gruwelijk kan een ongeluk zijn en hoe gruwelijk de bijkomstigheid dat de heer Waller directeur is van de Spiritus Fabriek in Delft. Er zijn nog meer dramatische Waller gebeurtenissen: Over al die Waller-drama's zou ik graag een prachtig opstel willen schrijven op  internet....zou er belangstelling voor zijn.......wat denkt u?