zondag 30 september 2012

Graven in Noordwijk

"De Eigenaren van Graven in de Kerken binnen de beide Noordwijken, welke kosteloos, eene gelijke Grafruimte op de nieuwe Begraafplaats aldaar verlangen, worden hiermede uitgenoodigd, zich ter bekoming daarvan, schriftelijk te melden bij den Burgemeester van de opgemelde Gemeente, vóór of op den 15 November dezes jaars;"   Memento Mori, misschien is juist de zondag wel een mooie dag om dat te bedenken. Wel speciaal op zo'n zonnige dag als vandaag!

De Gemeente Noordwijk is de beheerder van de Algemene Begraafplaats aan de Oude Zeeweg 32 in Noordwijk. Er zijn plannen voor de noodzakelijke uitbreiding van de begraafplaats waarvan hier een voorbeeld.  Mooi uitzicht: Stairways to Heaven.