vrijdag 7 september 2012

Villa Kine

De Villa "KIne"met Schuurtje en Erf, aldaar aan den Ouden Zeeweg, op de hoek van den Koepelweg.
Voorzien van Ztikamer en serre, 5 slaapkamers, keuken, w.c. voorzien van gas- waterleiding. groot ongeveer 7 aren 22 centiaren. 
Villa "Belle Vista" stond al eerder in het zonnetje bij Noordwijkse Huizen maar "Kine" is nog onbekend. Mejuffrouw L. van Riezen wordt de Directrice van  "KINE" als het eventjes in gebruik is als Kinder- en Jongemeisjes Pension. Maar verder?
Heeft u er als kind gewoond, gespeeld of gelogeerd? Is het dezelfde villa als de "Hught"?  Heeft u kennis aan één van die andere fraaie bouwwerken? Of, zoals het in de 'Haagsche Brieven'staat:  "..den aardigen en pittigen duinbouw van Noordwijk's jongste villa's". U mag het hier aan de hele wereld komen vertellen....het woord is aan de lezer! Noordwijksevillas@gmail.com