vrijdag 28 september 2012

Gedenkteken Joodse Noordwijkers

Een verheugend stukje nieuws in het Leidsch Dagblad van vandaag.  Er is een comité gevormd voor de oprichting van een monument voor de in de oorlogsjaren 1940-1945 weggevoerde Joodse inwoners van Noordwijk. Wat een mooi initiatief! Was het al in het jaar 2008 dat uw Noordwijkse Huizen een oproep deed om een monument te plaatsen voor die Joodse Noordwijkse slachtoffers?  Het gaat er komen, dat is zeker:  misschien bent u wel in de gelegenheid een kleine bijdrage te doneren. Dank u!