zondag 30 december 2012

Koopvaardij-Kapitein Jan Kemp


Z.M. de Koning zelf heeft het mogelijk gemaakt met de "noodige geldelijke ondersteuning" eene rederij van vischschuiten te Noordwijk aan Zee tot stand te brengen, welke reederij aan het toezigt eener plaatselijke commissie onderworpen is. Tot Boekhouder is door de heeren Gedeputeerde Staten van Zuidholland, bij dispositie van 21 Mei 1830, benoemd geworden de heer Jan Kemp, wonende aldaar.  Kapitein Jan Kemp
voert zijn schip "De Goede Verwachting"  met stukgoederen over zee van of naar Londen,  Bordeaux, Antwerpen of Rotterdam om maar wat plaatsen te noemen. 


In 1823 biedt Jan Kemp drie bomschuiten te koop aan...hij hoeft niet meer naar zee. Waarschijnlijk kan hij bestaan van het verhuren van badkoetsen. In 1817 biedt hij zijn smak-schip te koop aan. Hij wordt ondernemer.  Bijna veertig jaren oud en gaat in zaken! Boten verkopen ! Badkoetsjes verhuren! Daarnaast doet hij zijn werk als Gesubstiueerd Strandvonder. Druk baasje!


Mocht u meer willen weten over de samenstelling van zijn gezin, ga dan naar de site van Hans Montanus .