zaterdag 11 januari 2014

Interieur Strandhotel Noordwijk aan ZeeVandaag een kijkje binnen in het Strandhotel aan de Zuid-Boulevard in Noordwijk aan Zee naar een ontwerp van de architecten A.P. Smits en H. Fels.. De fraai gedekte dis noodt tot aanzetelen. Niet bekend is of het meubilair-ontwerp ook de beide heren kan worden toegeschreven. Wel paticipeerden ze ooit in de meubelfabriek L.O.V . te Oosterbeek. 
Smits en Fels hadden ook een aandeel in de inrichting van het  Nederlandse Paviljoen  van de  "Ideal Home Exhibition" georganiseerd door de "Daily Mail" in april 1912 te Londen.  Men leest daarover het volgende:"17 April 1912. Men kent de parodie: „Oost, West maar thuis is het ook niet altijd alles". Toen de „Daily Mail" zes jaar geleden haar eerste „Ideal Home Exhibition" opende, heeft ze klaarblijkelijk getracht het „thuis best" tot waarheid te maken, voor allerlei goede menschen, die 'daar zelve geen slag van hebben, die ten minste niet weten hoe ze noodeloos werk, noodelooze ziekten, noodeloozen last en noodelooze ongemakken kunnen vermijden en een gezellig, prettig interieur scheppen voor den physieken mensch, waarmee zij tevens een heel eind op den goeden weg zijn om ook den geestelijken mensch een prettige, bevredigende en vreedzame atmosfeer te scheppen. Gedurende de nu begonnen veertien dagen kan men de derde dier tweejaarlijksche tentoonstellingen in „Olympia", een groote zaal in West-Londen, door de „Daily Mail" ingericht, met meubilair naar teekeningen van A. P. Smits en H. Fels."

 
Nieuwsgierig naar nog meer Strandhotel? In tien voorgaande afleveringen van "Noordwijkse Huizen" komt het hotel aan bod.....geniet ervan!