zaterdag 18 januari 2014

Meubelfabriek Hollandia H. Pander & Zn.

Pander's Meubelfabriek Hollandia. Heel wat van de nieuw gebouwde zomervillas in de Noordwijkse Zeereep worden in die tijd ingericht met stoffering en meubels van deze fabriek. Hoe het er in die fabriek aan toe gaat is te vinden in dit stukje Haagsche kroniek waarin de functie en vaardigheid van de Chef-Beeldhouwer gloedvol wordt beschreven: "En het is eigenaardig, hoe die beeldhouwers in hunne witte kielen, ieder voor zijn bank aan een hoog venster staande, U dadelijk den indruk geven van veel nader tot de artistieke wereld te staan, dan de overige werklieden die meer machinale arbeid verrichten. - Van 7 uur 's morgens tot 8 uur 's avonds ( met een schafttijd van 1,5 uur) werken 330 mannen en 50 vrouwen in deze fabriek.-" Wat de hoeveelheid producten betreft: de lijf photograaf heeft reeds 2600 artikelen op de gevoelige plaat vastgelegd. 
Iedereen wil wel eens chillen.....dus wordt er in de fabriek ingebroken.....dat wordt langdurig zitten voor de dieven.