maandag 30 april 2012

Koningin in Hotel Pension Noordzee


"Gistermorgen tegen elf uur is de Koninging te Noordwijk aan zEe verschenen in een auto vergezeld van Prins Hendrik. Op het terras van het hotel Pension Noordzee was het dagelijksch bestuur der gemeente met
verscheiden autoriteiten en notabelen om het hooge gezelschap te verwelkomen.
 Tot ieder hield de Koningin een korte vriendelijke toespraak, ook tot den ouden Jan Kramer, een 82-jarige grijsaard, wiens zoon bij het reddingswerk verdronken was. De Koningin bracht een bezoek aan weduwen en weezen."
Jan van Kan mét zijn medailles