woensdag 27 juni 2012

Vinkeveld en den Levantischen Handel


Den 28sten laatstleden [1778], is op deszelfs Hofstede Vinkeveld, te Noordwyk, in den ouderdom van ruim 47 jaren overleden, de Wel Edele heer Joan van Schagen, Directeur van den Levantischen Handel en Navigatie op de Middelandsche Zee.

Een veiling van "Portraiten en Prenten" nagelaten uit de verzameling van de overleden Joan van Schagen. Gaat u mee? Lijkt een interessante bijeenkomst te worden. Wie biedt het meest?

Den 8sten heeft het Huis der Gemeenten een som van 5000 Pond Sterlings aan de Compagnie van den Levantschen handel toegestaan, om haaren handel te doen voortzetten.
U kunt nog tot en met 26 augustus gaan genieten van de tentoonstelling "De Kamer van de Levantse Handel - Hollandse Kooplui en Ottomaanse Sultans" in het Amsterdam-Museum . Een prachtige  tentoonstelling  met als onderwerp "de vroege geschiedenis van 400 jaar relaties tussen Nederland en Turkije, de directie van de Levantse handel en over hoe Nederland naar de exotische Levant keek."
En dan te bedenken dat één van die vermogende directeuren zich ver weg van de Amsterdamsche Grachtengordel vestigde in Noordwijk en daar de Buitenplaats Vinkeveld tot residentie heeft uitverkoren. Bewijs geleverd, mooiere plek dan Noordwijk bestaat er gewoon niet!