woensdag 13 juni 2012

Wachtlokaal voor de Electrische Tram
Een nieuw wachtlokaal moet er gebouwd worden voor de electrische tram: het oude tramhuisje kan vervallen, waardoor, nadat het is affgebroken, er een ruim plein vóór Raadhuis en Ned. Herv. Kerk ontstaat, waardoor vooral het architectonische schoon van laatstgenoemd bouwwerk meet aan het licht treedt en bewonderd kan worden. Kun je nagaan, en toen was er nog lang geen sprake van bestrating met Portugeesch bazalte kinderkopjes. Hoe mooi het dan nu "wel niet" is!