dinsdag 12 februari 2013

Toekomstplannen in Regen van Klachten

 Hoogvliegers zien Noordwijk als een groene bosch-vlakte. Op de grond keek men daar duidelijk anders tegen aan. De toekomst. Uitbreidingsplan: Het regende klachten bij Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland. Maar liefst 32 bezwaarschriften kwamen er binnen tegen het plan van uitbreiding, vastgesteld door de raad der gemeente Noordwijk bij zijn besluit van 9 november 1937.
Leden van de Tweede Kamer hebben er bezwaren tegen: het aankopen van het Rijk door de gemeente Noordwijk  van 8 H.A. ongerepten duingrond voor het doortrekken van de Boulevard ten noorden van de Vuurtoren om daarop hotels en villa 's te bouwen. Conclusie: slechts bij uitzondering mogen gedeelten van onze duinen worden afgegraven of bebouwd. Ja, kunst: vroeger was alles beter! Toch?