donderdag 16 mei 2013

Majoor Kroon en Café Fortuin

Foto genomen tijdens de mobilisatie 1914-1918, achter café Fortuin
De afbeelding komt uit het Regionaal Archief Leiden  en brengt ons vandaag naar de achteringang in de Douzastraat van café Fortuin, het huidige Royal aan de Voorstraat. Landweermannen;  onder andere  het 28ste Landweerbataljon onder leiding van Majoor Kroon,  tijdens de mobilisatie van de Eerste Wereldoorlog gelegerd in Noordwijk. Voor hun vermaak worden heel wat evenementen georganiseerd.  In Flora, in het Hof van Holland (al bekend wat daarmee gaat gebeuren?) en in café Fortuin of een veldprediking in de Noordwijkse duinen..
Noordwijk Mobilisatie '14-'18....met op rechts Cornelis  Gordijn, eigenaar van "Café Fortuin"
  baron J.A.H.L. Melvill van Carnbee, kapitein der mariniers, directeur militaire gymnastiekschool
 Door den Directeur der  Militaire Gymnastiekschool, kapitein Baron Melvill van Carnbee wordt een korte inleiding gehouden waarbij verschillende sportbeoefeningen worden besproken en wordt een korte demonstratie gegeven; Schermen, boksen, Worstelen en Ju-Jutsu (Japansche vechtwijze). Er wordt aan floret- en sabelschermen gedaan, Grieksch-Romeins geworsteld, Engelsch gebokst, staande geworsteld en aan Ju-Jutsu gedaan. Met verbazing werd de laatst genoemde sport gadegeslagen, wanneer de twee partijen daar als een kluwen ineengerold op de grond lagen. In 1914 was de wereld nog ver van Anton Geesink verwijderd moet u maar denken! En die MajoorKroon....zou dat nu ook nog familie zijn van dé KROON? Wat denkt u?
Villa 'Botrijs' aan de Van Galenstraat tijdens 'de veldprediking'
Tijdens de Veldprediking Mobilistie '14-'18 bij Villa de Botrijs te Noordwijk aan zee

 Van Koning tot Kroon. Het vormt een mooi afgerond geheel van deze Noordwijkse Oranjeperiode. De Koning is al aan het werk dat doet  uw schrijver ook. Noordwijkse Huizen gaat weer  op zoek naar Villa's! Blijf kijken!