zondag 26 mei 2013

Paus Pius IX met Noordwijkse Bijdrage

 Vandaag, zondag is de vrijwillige bijdrage van  'Noordwijkse Huizen" een aflevering die u rechtstreeks brengt bij Z.H. Paus Pius IX . Het kan niet op! In "DE TIJD Noord-Hollandsche Courant",  verschijnt met grote regelmaat een opsomming van vrijwillige bijdragen aan de kerk voldaan. Vele Noordwijkse gevers voorzien de donaties van prachtige verzen, die u ook niet mogen worden onthouden. Bedragen van 1,50 tot 3,09 en hoger zelfs tot 10, 20 ja zelfs 30 guldens ondersteunen de vrome schenkingen.
"Noordwijk. Van eene naaister: een handje patronen voor de naaldgeweren der pauselijke zouaven 2,50.

Eenigen der leden van de vereeniging : Flora van Noordwijk"met P. dragen 20,75 bij en brengen het te transporteren bedrag op f 168.657,82.
"Glorie zij U God den Vader,
U, die onze schepper zijt;
Glorie zij U, God den Zone,
Die ons van den dood bevrijdt;
Glorie zij aan U gegeven,
Heilige en ongeschapen geest,
Die met hen als beider liefde
Eeuwig ook zijn één geweest._
Triomf zij u Pius Negen
Geef, God, daartoe hem zegen.
. . . . 20  75"

"Noordwijk, H.
Ja, vlijtig wil ik zijn en braaf,
En als ik grooter ben, zouaaf... 1.50"