woensdag 15 mei 2013

Vryheid, Gelykheid en Broederschap

"Gezigt van de groote Beuken, en Dennen-Laan op de Hofstede Wassergeest tussen Lisse en Sassenheim met de Vrijheidsboom... welke Boom door de gezamelijke Jeugd van de Vier ambachten op het Plein voor het Huis is gestelt, en geplant op den 15den van Bloeimaand Anno 1795."
Op Zondag den eersten February 1795 is in Noordwijk den Vryheidsboom plegtig ingewyd. De Marseilliaansche Marsch werd gespeeld door negen Musikanten die een Detachement gewapende Burgers vegezelden. Zij haalden de verkoorene Vertegenwoordigers van het volk van het Raadhuys af die vervolgens een gezellig praatje hielden waarna het feest in alle rust en vreede geslooten kon worden. Heeft u zich ook altijd al afgevraagd waarom die Marseillaise u zo bekend in de oren klonk? Kortom- van  Republiek tot Koninkrijk  -blijkt maar een stapje in de tijd-, of, in termen van wereldgeschiedenis: "That's one small step for a man, a giant leap for mankind".