woensdag 10 juli 2013

Moordaanslag op de PoppetjesfabriekBartholomeus van Donkelaar, hoofdboekhouder , wordt door de commissarissen der N.V. de Noordwijksche Speelgoederen- en kleine Houtwarenfabriek "De Kroon", te Noordwijk op 1 april 1913, voorlopig tot waarnemend directeur benoemd.  Kort daarvoor, op 9 november 1912 plaatst de Noordwijksche Houtwarenfabriek "De Kroon" in het Nieuws van de Dag het bericht dat zij de heer G. Varkevisser te Katwijk a/Zee met ingang van 7 november heeft moeten ontslaan, op grond van unfaire handelwijze ten opzichte zijner verplichtingen als Agent.
Agent Varkevisser voelt zich getergd door de daad van de boekhouder en besluit wanhopig tot tegenactie, resulterend in dit bericht in de krant:

"Moordaanslag te Noordwijk a. Zee. Vrijdagavond heeft een moordaanslag plaats gehad op den boekhouder van de Houtwaren-fabriek „De Kroon" te Noordwijk aan Zee. De dader heeft drie revolverschoten gelost op genoemden heer, doch zonder ernstige gevolgen. De vermoedelijke dader is Zaterdagmiddag in verhoor genomen, waarvan de uitslag nog niet geheel bekend was. Er schijnen geen plannen tot diefstal bestaan te hebben, maar enkel wrok. De vermoedelijke dader, zekere V. toch, was eenigen tijd filiaalhouder te Katwijk geweest voor bovengenoemde firma, doch ontslagen. Op deze wijze vermoedt men heeft hij wraak willen nemen.
Binnenland. 20 Jannari.,Krantentitel: X Rotterdamsch nieuwsblad,Datum, editie: X 21-01-1913, Dag`
Ach en ware het zo geweest dat mijn computer het zou doen, dan kreeg u over deze geschiedenis nog veel meer te zien en te horen.  Even proberen wat ongemakjes weg te werken en dan is Noordwijkse Huizen op volle kracht! Wens maar veel sterkte!