maandag 15 juli 2013

Vleesch en Krentenbrood


Mr. F.A.G. Graaf van Limburg Stirum schiet uit zijn slof, zijn krentenslof wel te verstaan.De goede en gulle gever wordt 80 jaren en tracteert al de armen van de beide Noordwijken op een ruime bedeeling van vleesch en krentenbrood. Dat zijn nog eens tijden. Zou zo maar weer in ere kunnen worden hersteld, zo'n traditie. De plaatselijke muziekkorpsen toeteren er uit dank maar een nummertje feestelijk op los....of zou 'm dat in de krentenstoet hebben gezeten.....?  Voor héél ander vlees in de kuip zorgt de van Limburg Stirum nazaat Natasja, bikini bodybuilder van professie.
Buitenplaats Klein Leeuwenhorst: Dit buitenhuis dateert uit 1858. In 1871 werd het huis eigendom van jkvr. S.G.F. Gevers, echtgenote van F.A.G. graaf van Limburg Stirum. Bij het huis horen nog een koetshuis en een portierswoning.