zaterdag 30 mei 2015

De Competitie, Noordwijk 30 mei


Patrimonium en Badminton. Een postkaart uit de jaren dertig van de vorige eeuw waarop en paar tieners sportief aan het Badmintonnen zijn in de Piet Heinstraat van Noordwijk aan Zee. Was een rage in die jaren in Noordwijks dreven. BADMINTON. Op het Casino speelden de internationale sterren om de wereld-badminton-titels en de straatjeugd trainde zich de blaren om ooit, daar op het vertrouwde Casino ook eens een roemrijke titel in de wacht te slepen.
Waar zijn ze gebleven, de badmintonwereldkampioenschappen met de eretitels voor de over-overgrootvaders van nu! Die kampioenen? Wie heeft er nog een erepenning bewaard?
In het Casino te Noordwijk hadden Zaterdag Internationale Badminton wedstrijden plaats om het Kampioenschap, waaraan door een groot aantal Hollandsche en Buitenlandsche spelers werd deelgenomen. Zoo ziet men op de 2de foto van boven de sterkste der Nederlandsche speelsters en spelers. V.l.n.r. Mevr. Ernst, Mr. Woltman, Mevr. Dros-Canters, Mej. Jansen en de Haas. Daaronder ziet men een groep van de Buitenlanders die aan dit tournooi hebben deelgenomen.Sport in beeld jrg 9, 1933, no 13, 28-03-1933.


 Sport in beeld jrg 9, 1933, no 13, 28-03-1933,In het Casino te Noordwijk hadden Zaterdag Internationale Badminton wedstrijden plaats om het Kampioenschap, waaraan door een groot aantal Hollandsche en Buitenlandsche spelers werd deelgenomen.Daaronder ziet men een groep van de Buitenlanders die aan dit tournooi hebben deelgenomen.


In in Noordwijk werden de luxe woningen voor arbeiders gebouwd  onder protectie van de "Noordwijksche Woningbouwvereeniging Patrimonium. Prachtige momentopname uit het zwart-witte verleden.