woensdag 6 mei 2015

De Competitie, Noordwijk 6 mei

TWEEHONDERD JAAR BADPLAATS NOORDWIJK
Wat doen we er aan?

In de blog-editie van 6 mei 2009 wordt u in contact gebracht met Jan Kemp, de man die al in 1819 Noordwijk tot Badplaats verhief door het aanschaffen van een originele Engelse badkoets, eigenhandig overgevaren door een Noordwijkse bom-vracht-schuit-schipper over de Noordzee (opa Jeroen misschien?)......met na afloop een warm onthaal bij Jan Kemp thuis. Dat waren nog eens tijden mensen! Dat was nog Dienstverlening met een  hoofdletter S (van Service- we blijven wel internationaal denken)! Verwennen en vertroetelen die gasten.........en wat die eerste badkoets betreft? Een standbeeld voor de bedenker ervan maar tevens een huldeblijk voor al die badmannen en die badvrouwen die hun gasten zo vol liefde verzorgden en met hun levens de levens van de badgasten bewaakten! Moet er komen hoor, zo'n monument. Uiterlijk mei 2019!
Noordwijkse Huizen Blogaflevering  6 mei 2009
Op 25 mei 1819 adverteert Jan Kemp in de Leydse Courant met de aanbieding van een nieuwe in Engeland vervaardigde Badkoets ten behoeve van het nemen van een KOUD ZEEBAD. We mogen Mijnheer Jan daarom gerust beschouwen als de grondlegger van onze fraaie Badplaats.

Als datum nemen we even 25 juni aan, een maand na de plaatsingsdatum van de advertentie, en ook, omdat die dag, Noordwijkse Huizen heel goed uitkomt.
Gemeente Noordwijk. Maak er een groots feest van: 25 juni 2019: NOORDWIJK 200 JAAR BADPLAATS.

Dus, nog even de samenvatting: Niet in 1866 maar reeds in het jaar 1819 is er sprake van de mogelijkheid tot het nemen van een koud zeebad door gebruik te maken van een Badkoets die Jan Kemp- ter promotie van de Badplaats Noordwijk- uit Engeland over heeft laten komen. In jaartallen: 1819; de Badkoets komt bij Noordwijk in het land!

TER AANVULLING:
Het Badbedrijf was in leven geroepen maar de Badplaats moest nog geboren worden. [naar Jan Kloos]

Zoals u kunt lezen in dit krantenartikel geeft Burgemeester van der Mortel duidelijk uitleg over het tijdstip van ontstaan van de Badplaats -1885- en het Badbedrijf -1866-. Volgens deze lezing zou dus met het halen van de badkoetsjes uit Scheveningen voor het eerst van badbedrijf kunnen worden gesproken. Dat dient dan met het oog op het badkoetsje van Jan Kemp ten rechte 1819 te worden. Het Badbedrijfjubileum kan dus met een gerust hart in 2019 worden gevierd. De Badplaats volgt dan als jubilaresse in 2085, maar van die festiviteiten zal Noordwijkse Huizen dan geen 'levend' ooggetuige verslag doen!

naschrift:
lees ook het blog bericht van 6 januari 2010
Nieuw voorstel: Viering jubileum 200 jaar Badbedrijf van 20-02 tot 20-12 in het jaar2020 met een hommage aan allen die de Badplaats groot hebben gemaakt!