donderdag 21 januari 2016

Badplaats Noordwijk 150 Jaar Jong, Tennis

DE REVUE DER SPORTEN  
Al in 1909, van 3  tot 8 augustus om precies te zijn,  kreeg  Noordwijk bezoek van enkele tennis-enthousiasten onder de tennis-elite uit de eerste decennia van de 20ste eeuw.......prachtig toch!  Om enkele namen bij deze opname te noemen:  
 1. Jhr. R. v. Lcnnep, die met Jhr. C. van Lennep de Heeren Doublé won; 2. Jhr. K.J. v.d. Brandeler en G.J.van Weel. 3. Jhr. C. van Lennep, door Scheurleer in de Heeren Single final geslagen. 4. Frl. Heyer. 5. De Heer J. Rahusen. 6. Mej.  A. Blom. 7. Mevr. Haitsma Muller, die met Juffr. Everts de Dames Doublé won.  8 Mr. J. Lieftinck. 9. Juffr. Everts winster Dames Single.
foto's V. Hendriks. 

Een aaneenschakeling van roemrijke tennisjaren volgt in de jaren dertig met optredens van tennishelden uit die tijd, waarvoor diep in de beurs moest worden getast.....niets nieuws onder de zon dus.
Voor één zondagmiddag demonstratie vraag de bekende tennisser Tilden het bedrag van 1350 eerlijke zilveren guldens, een bedrag een waar fortuin gerekend naar het weeksaldo van een arbeider in de lage landen.......