vrijdag 8 januari 2016

Noordwijk in 2016Dan gaan we gewoon weer door waar we zijn opgehouden: Verzamelen van info over "The most beautiful place of the world' . BadplaatsNoordwijk!  Ook nog eens  in het jubileumjaar van haar 150 jarig bestaan.....
Beginnen we maar eerst met de tekst die bij deze prenten hoort:

Beschrijving

"Herenhuis achter bloeiende kastanjebomen", Leo Klein (von) Diepold (1865-1944).
Hoogstwaarschijnlijk: Zicht op het "Oude Huize Offem" te Noorwijk.


Blijkens de catalogus (documentatie aanwezig) voor het eerst geëxposeerd 1910; "Klein-Diepold, Leo, Noordwijk aan Zee (Holland) nr. 145 Blühende Kastanien*", -en te koop gestaan- op de 20ste Austellung der Berliner Secession dez. 1910 ins Austellungshaus, Kurfürstendamm 208-209, Berlin. En op de 22ste Tentoonstelling ter zelfder plekke 1911.
Klein-Diepold wordt in de gids vermeld als; Mahler en lid van de Secession vereniging naast leden als zijn vriend Max Liebermann en tentoongesteld temidden van werken van van Gogh, Cézanne, van Dongen en o.a Renoir.
In 1933 heeft de Gestapo eind gemaakt aan deze officiële Berlijnse Kunstbeweging.
Zowel de titel van het werk "Blühenden Kastanien", de naam van de kunstenaar, het kavelnummer 145, -alles met potlood door de kunstenaar ingeschreven-, áls de maker van het spieraam en het doek "(gestempeld) Leopold Hess, Berlin" (overigens ook als advertentie in de catalogus) zijn aan de achterzijde van het werk terug te vinden.
Provenance: particulier bezit.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Künstlerinfo: Eigentlich Friedrich Rudolf Leopold Klein. Künstlernamen nach dem Geburtsnamen der Mutter Ada von Diepold "Klein von Diepold" auch Leo Klein-Diepold. (1865 Dortmund bis 1944 Berlin-Nikolassee).

Maler, Graphiker und Übersetzer (hat u.a. Briefe von van Gogh an van Gogh's Bruder Theo auf Deutsch übersetzt).

Studierte 1882-89 an der Akademie Düsseldorf, 1889-94 Studium an der Akademie Antwerpen bei Juliaan de Vriendt und Cornelis van Leemputten, anschließend Studienaufenthalt in Paris und Berlin.
Lebte und arbeitete meistens in Berlin mit Ausnahme seiner (verheiratete) Jahre in Noordwijk aan Zee in Holland (1907-1921), da tätig, wegen Kontakt zu Max Liebermann, der den Badeort oft besuchte und auch dessen Umgebung portraitierte.

Ab 1922 in Berlin, beschickte (voher schon) die Ausstellungen der Berliner Sezession, Mitglied im Deutschen Künstlerbund Weimar, tätig in Berlin-Nikolassee, Malaufenthalte auf Rügen und Hiddensee.
Quelle: Thieme-Becker, Vollmer, Dressler, Bénézit und Internet.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Leo Klein-Diepold werd op 27 augustus 1865 in Dortmund geboren en overleed in 1944 in Berlijn. 'Leo' klinkt Hollands, maar zijn doopnamen waren plechtstatiger: Friedrich Rudolf Leopold. Zijn vader was de kunstschilder Friedrich Emiel Klein en zijn moeder Ada von Diepold. De naam "Leo Klein-Diepold" was dus enigszins geconstrueerd.

Leo KD studeerde aan de Düsseldorfer Akademie en later ook in Antwerpen en Parijs. Hij kwam graag op Hiddensee, het prachtige eiland bij Rügen in de Oostzee. Daar kwam ook H. Marsman vaak. Op Hiddensee was KD een welgeziene gast bij de "Hiddensoer Künstlerinnenbund", waar ook Käthe Kollwitz deel van uitmaakte. Van 1907 tot 1921 woonde KD in Noordwijk. Hoe hij daar terechtgekomen was is onduidelijk, maar waarschijnlijk toch via Max Liebermann die hij goed kende.

Uit de annalen komt Leo tevoorschijn als iemand die tenminste twee keer getrouwd is geweest: op 30 september 1897 trouwde hij in Utrecht met Emilie Anna Marie Voet uit Arnhem. Maar in 1906 moet dat huwelijk alweer ten einde gelopen zijn, want op 6 november van dat jaar trouwde hij in Noordwijk met niemand minder dan Hermina Elisabeth Tappenbeck, dochter van de oprichter van Huis ter Duin, Heinrich Tappenbeck. Op 4 september 1918 -nog net geen 12 jaar later- scheidden beide echtelieden van elkaar, maar niet dan nadat ze op 7 april 1908 in Noordwijk een zoon kregen, Hans Joachim Frederick Hellmut Klein (bij de burgerlijke stand heette Klein-Diepold nog gewoon 'Klein').

Het Museum Oud-Noordwijk is in het bezit van enkele werken van Klein-Diepold. Er is een schilderij waarop de 'skyline' van Noordwijk is weergegeven. Er is ook een schilderij -olie op hout- van nettenboetsters ("Netzknüpferinnen"), dat waarschijnlijk in Noordwijk is gemaakt. En er zijn de brieven van Vincent van Gogh aan zijn broer Theo, bezorgd door Jo van Gogh-Bonger, die door Leo vertaald werden in het Duits en bij Paul Cassirer in Berlijn werden uitgegeven. En zo komt alles weer samen: H. Marsman, Jo van Gogh, Paul Cassirer en Leo Klein-Diepold woonden alle drie gedurende korte of langere tijd in Noordwijk aan Zee. Enkele werken van Vincent van Gogh hingen iets verderop in een villa aan het eind van de duinen.
Bron: hetnoordwijkblog