zaterdag 30 november 2013

Holland is Vrij: Lang Leve Willem I

Holland is Vrij, en dat zullen we weten. Vandaag is de viering van 200 jaar Koninkrijk met een stormachtige ontvangst op het strand van Scheveningen. Een nabootsing van de landing die Hollands Eerste Vorst in 1813 daar maakte. Ben zo benieuwd of mijn grootje daar nog is wezen kijken, daar op het strand. Denk het wel. Ze waren nieuwsgierig genoeg die Noordwijkse visvrouwtjes en over het strand was het maar een stukkie van een paar uurtjes. Wie zal het weten....maar spannend was en is het!
Terug naar die eerste Koning: Willem I werd geboren als Willem Frederik Prins van Oranje-Nassau (Den Haag, 24 augustus 1772 – Berlijn, 12 december 1843) was de eerste Koning der Nederlanden uit het huis Oranje-Nassau.Na de nederlaag van Napoleon in de Slag bij Leipzig in 1813 werd hij ingehuldigd als 'Soeverein Vorst' der Verenigde Nederlanden. Op 16 maart 1815 riep hij zichzelf uit tot koning der Verenigde Nederlanden en hertog van Luxemburg. In hetzelfde jaar werd op het Congres van Wenen door de Europese mogendheden besloten om het hertogdom Luxemburg te promoveren tot groothertogdom, Willem I te erkennen als eerste groothertog en werd de koningstitel en de titel van Hertog van Limburg bevestigd. Hiermee was de kersverse Nederlandse monarchie binnen Europa formeel erkend.
uit: Kent u ze nog die Noordwijkers  blz. 36. Op nevenstaande foto ziet u het comite van ontvangst, op het strand, ter gelegenheid van het eeuwfeest van Nederlands onafhankelijkheid op 28 augustus 1913. Bij deze gelegenheid werd de landing van de hertog van Brunswijk op treffende wijze weergegeven. (Uit: Kloos, "Noordwijk in de loop der eeuwen".) De personen zijn van links naar rechts: Arie van Rhijn (op de wagen), Teun van Rhijn, A. Duindam (lange Aai), de twee volgende personen zijn niet bekend, J. Veerman, J. Passchier, H. Vegt, C. van Riel, Van der Niet, Arie van Rhijn jr. en agent van politie Berben.
uit: Kent u ze nog die Noordwijkers blz.72. De leden van de muziekvereniging "Crescendo" gecostumeerd ter gelegenheid van het onafhankelijkheidsfeest in 1913. Ongetwijfeld zullen ouderen onder ons nog vele bekende gezichten ontdekken. Wij merkten onder andere op: Klaas de Bes, A. van Dorsen, Jan de Bes, Just Imthorn, Corn. Heemskerk en Kees Imthorn.
uit: Kent u ze nog die Noordwijkers  blz. 6. Deze foto is gemaakt tijdens het onafhankelijkheidsfeest in 1913 dat in Noordwijk op grootse wijze werd gevierd onder leiding en voorlichting van J. Kloos (schrijver van "Noordwijk in de loop der eeuwen"). Bovenstaande personen stellen het gemeentebestuur van Noordwijk voor in 1813. Van links naar rechts, zittend: F. H. Baalbergen (Willem Klaasz. Plug), C. J. W. van Riel (Jan Zonneveld), A. van Dorsen (Joseph de Veer), J. Veerman (Cornelis Stegerhoek); staand: Th. Oostveen (Pieter Groeneveld), J. N. Baalbergen (Maarten Struyk), H. Vegt (Maarten Kruyt), H. Reekers (Job van Velzen), J. Pas schier Nz. (Nicolaas Ouwehand). Tussen haakjes zijn de namen geplaatst van degenen die zij voorstellen.