vrijdag 22 november 2013

Voor de Lens

Mooie opname van een Sparrenlaantej te Noordwijk aan Zee gemaakt door mejuffrouw Voorhoeve.