zondag 10 november 2013

Sport in Noordwijk: Begin én Einde

Het startschot voor Noordwijks Roem op het gebied van Tennis viel al in de eerste jaren van de vorige eeuw. Gespeeld werd er op de banen van het Casino dat gesierd werd door een elegant houten clubgebouw, een clubgebouw dat, eenmaal vervangen door een bakstenen gigant, verhuizen zou naar Noordwijk Binnen waar het in dienst trad van de Rooms Katholieken om te dienen tot verenigingsgebouw: Het Juvenaat.
Het ontwerp van de bakstenen gigant werd in handen gegeven van architect H.J. Dammerman Jnr die al ervaring had met een soorgelijk project, het Houtrustcomplex in de Hofstad.
Of schelpenmaalder de Groot ooit patent heeft aangevraagd voor het procédé waarmee hij het kippengrit rood kleurde vermeldt de krant jammer genoeg niet, maar dat het een vinding is geweest lijdt geen twijfel.
Dan in 1922 opent het Casino eindelijk de deuren en stromen de grote evenementen binnen. Badminton, Schermen, Tennis; Noordwijk is hot -Noordwijk bruist! Noordwijk is Sport in Beeld! Tot, in de loop der jaren het grote amusement de sport verdrijft en in plaats van  inspanning  ontspanning tot hoogste goed wordt verheven - toen - is het Casino van Dammerman gesloopt en vervangen door een Welness-fabriekshal. Fi-donc!