maandag 18 november 2013

De Verbouwing van Gösta Berling"

Vandaag zetten we onze reis door Scandinavië voort. Na Noorwegen met Morgenstjern Munthe door  naar Zweden met Gösta Berling de jeudige held uit de pen van Selma Lagerlöf  keren we terug naar ons eigen hutje bij de zee, of liever naar de hutjes!
Uit het 'Maandelijksch Prentenboek gewijd aan huisinrichting, bouw en sierkunst', vandaag een artikel over Zomerhuisjes te Noordwijk aan Zee met de verbouwing van zo'n zomervillaatje aan het strand. De villa met de naam Gösta Berling werd in de Blog Noordwijkse Villas al vaker bezongen waarin ook de tragische dood van Jean Louis Pisuisse -hij en zijn echtgenote worden het slachtoffer van een "crime passionel"  ter sprake wordt gebracht: daarnaast de ode aan  de bewoonster kinderboekenschrijfster mevrouw Alice Becht-Dentz ; tot slot nog het    bezoek door het zwerversduo 'De Straatmuzikanten' bestaande uit Pisuisse en Max Blokzijl   gebracht. Zo alles bij elkaar een aardig beeld gevend van een huis én haar bewoners.
"In de figuren 7 en 8 zien wij den ouden toestand (voor- en achtergevel) van een der beide verbouwde buitenhuisjes te Noordwijk aan Zee. De afbeeldingen van den ouden toestand zijn hier bijgevoegd om de metamorphose duidelijker aan te geven en tevens om aan te toonen, hoe het mogelijk is om zonder bijzonder kostbare veranderingen, het dorre aanzien van dergelijke karakterlooze huisjes, die hunne omgeving zoo onmeedoogenloos ontsieren, weg te nemen en te vervangen door een uiterlijk, dat zich waardiger tot zijne omgeving verhoudt. Het benedengedeelte is gebleven, alleen nieuw gepleisterd en door vakwerk en sterk kleurig geschilderde luikjes een vriendelijker aanzien gegeven. De oude serres zijn gesloopt en nieuwe aangebouwd, waarbij tevens een klein terras is aangebracht. Op beide gebouwtjes zijn Mansarde-kappen van verschillende typen gezet, die van buiten met schrooten beschoten zijn, welke met schabionen eenvoudig versierd zijn. Ook het intérieur van deze zomerhuisjes is beter verzorgd geworden. Zoo hebben de bewoners zich niet zonder voldoening ontfermd over deze verwaarloosde huisjes, die dit om hunneschoone ligging, op het duin vlak aan het strand, zoo in alle opzichten waard zijn.
uit: Het huis, oud & nieuw; jrg 3, 1905.

Zomerhuisjes te Noordwijk aan Zee.